Hindi lamang kakayahan sa pagsasagawa ng trabaho ang hanap ng karamihang Employers. May mga katangian din silang hinahanap upang makasigurado na magiging maayos ang pakikisama at pakikitungo ng lahat sa opisina. Para sa kanila, kung mayroon ka ng mga katangiang ito ay malaki ang pagkakataon na mapaniwala mo ang mga Employers na isa kang mabuting Manggagawa.

Mainam na malaman ang mga ito upang lalo mong pagsikapan na ipadama ito sa tuwing ikaw ay may Job Interview.

Tingnan natin ang mga walong (8) katangian na madalas hinahanap ng mga employer sa mga aplikante:

  1. Tinatapos ang trabaho, ginagawa ang nararapat sa lugar ng trabaho.
  2. Maaasahan at may kusa.
  3. Sumusunod sa mga pinag-uutos at mga alituntunin.
  4. May mabuting pag-uugali.
  5. Marunong makipag-kapwa tao at makisama sa mga kasama sa trabaho.
  6. Nauunawaan ang patakaran sa trabaho at sinusunod ito.
  7. Maayos makipag-ugnayan at makipag-usap.
  8. Madaling matuto ng mga bagong kaalaman na magagamit sa trabaho.

Ilan lamang ito sa mga katangian ng isang mabuting manggagawa, kung mayroon ka pang mga naiisip na katangian na hindi namin naisama dito ay mangyaring i-share mo ito at mag komento sa pamamagitan ng pag-click sa mga social media icons sa ibaba.

Sikapin mong gawin at isabuhay ang mga nabangit na katangian. Kung hindi pa ito ganap sa iyo bilang isang Manggagawa ay marami pa namang pagkakataon upang makapag sanay ka. Ito ang makapagdadala sa iyo ng tagumpay sa iyong pinapasukan at higit sa lahat ay maaring makatulong din ito upang umangat ang iyong kalagayan bilang trabahante.

Para sa iba pang mga artikulong maaring makatulong sa’yo,  pumunta sa ating Career Advice at Job Hunting Tips section.

Photo Credit: Getty Images