Hindi dapat maging hadlang ang edad ng kahit sino man sa pagtatrabaho. Ang legal na edad na maaaring makapag hanapbuhay ang isang manggagawa ay labing walong taong gulang. Ayon sa gobyerno, partikular ang DOLE, dapat bigyan ang lahat ng ating trabahante ng pagkakataon ng makapaghanapbuhay- maging ano pa man ang edad ng manggagawa habang kaya pa nilang magtrabaho o gampanan ang mga tungkulin at responsibilidad sa kanilang organisasyon. Kaya naman naisakatuparan na ang RA 10911 o ang Anti-Age Discrimination Law upang maprotektahan ang lahat ng uri ng mga manggagawa.

Narito ang ilang bagay na HINDI maaaring gawin ng mga kompanya sa kanilang kasalukuyang manggagawa at kung naghahanap sila ng mga Empleyado:

  1. Ilathala ang limitasyon sa edad sa mga pahayagan o maging sa internet.
  2. Ipabanggit ng sapilitan ang edad habang nasa proseso ng paghahanap ng trabaho o habang sa proseso ng pag-a-apply sa trabaho.
  3. Hindi pagtanggap sa trabaho dahil sa edad.
  4. Mababang pasahod o maling pasahod dahil sa edad.
  5. Paghadlang sa pag-angat ng tungkuling o promosyon dahil sa edad.
  6. Sapilitang pagpapa-alis sa mangagagawa dahil sa lampas na ito sa edad sa paningin ng organisasyon o kompanya.

Ilan lamang ito sa mga panuntunan na dapat sundin ng mga employer upang makasunod sa Labor Code sa ating bansa. Ayon sa DOLE, maaaring isumbong ang sino mang lumalabag sa Anti-Age Discrimination Law at kung mapapatunayan na lumabag ang kompanya sa batas ay may karampatang parusa.

Nakatulong ba ang artikulong ito sa inyo? Puntahan ang ating official blog page para sa iba pang artikulo tungkol sa Recruitment at Employer Tips.

Photo Credit: Getty Images