Iba-iba ang sagot ng bawat makakabasa nito. Yung iba sa atin, maaring nakakuha kaagad sa una at ikalawang subok nila mag-apply sa trabaho. Subali’t mas marami sa atin ang inabot ng ilang beses pa bago sila nakakuha. Normal ang sumubok at hindi makuha sa trabahong ating nais makuha.

Mas malungkot din isipin na may mga aplikanteng mabilis mawalan kaagad ng pag-asa sa una, pangalawa o pangatlong ulit na sila ay hindi matanggap sa trabaho. Hindi madali ang matanggap sa trabaho, ngunit kung sa simula pa lamang ay mawawalan ka na agad ng pag-asa ay tuluyan ka talagang hindi makahahanap ng trabaho.

Ang PAGSISIKAP ay likhas na sa atin simula noong bata pa tayo

Malamang ay hindi mo na naalala na noong bata ka pa- noong panahon na natututo ka pa lamang maglakad ay natumba ka muna ng ilang ulit. Ngunit hindi ka din tumigil sa pagsubok sa paglalakad, at dumating ang araw na ikinagulat at ikinagalak ng iyong mga magulang ng makita ka nilang nakakapaglakad na mag-isa.

Kung tayo ay hindi titigil na makamit ang isang bagay, hindi malayo ang panahon na makamit natin ito. Walang makapipigil sa’yo kung hindi ang sarili mo lamang. Kailangang gawin at subukan ng paulit-ulit na kahit ikaw ay madapa, matumba, mahulog o masugatan sa iyong pagnanais na makamit ang isang bagay ay tuloy pa rin ang iyong pagkilos upang makamit ito.

Lakas ng loob at tiwala sa sarili

Ngunit bakit ngayon na mas marami ka ng karanasan at napag-aralan ay nawawalan pa rin ng lakas ng loob kung hindi ka pumapasa sa iyong nais pasukang trabaho? Alalahanin mong hindi magtatagal ay makahahanap ka rin ng trabaho kahit gaano karaming kabiguan ang iyong pinagdaanan. Ang mahalaga ay huwag kang mawawalan ng tiwala sa sarili.

Hindi ka dapat tumigil sa paghahanap ng paraan upang pagbutihin ang iyong sarili. Kailangan mo rin ipagpatuloy ang pag-aaral at pagkakaroon ng magagamit mong bagong kasanayan. Maging maingat din sa iyong mga sagot sa mga Job Interviews. Sakaling kailanganin mo ng karagdagang tulong sa pagsagot sa mga katanungan sa mga tanong sa interview, malaki ang maitutulong ng PhilJobNet sa’yo.

Hangad namin ang iyong tagumpay mo sa paghahanap ng trabaho!

Para sa iba pang mga artikulong maaring makatulong sa’yo, pumunta sa ating Career Advice at Job Hunting tips section.

Photo Credit: Getty Images