Hindi basta basta nagiging matagumpay ang isang tao. Sa ating araw araw na pakikipag sapalaran sa paghahanapbuhay, kinakailangan na makuha natin ang tamang diskarte upang hindi maudlot ang ating pag angat sa buhay. May mga katangian na makatutulong sa iyo upang mapabuti ang iyong pakikitungo sa mga katrabaho at pagsasagawa mo ng trabaho.

Narito ang pitong katangian na makatutulong sa iyo~

  1. Matutong mag-aral o magsaliksik tungkol sa iyong trabaho. Hindi pang habang buhay ang iyong kakayahan ngayon. Maaring mawalan ito ng halaga balang araw.
  2. Matuto maging ‘Independent’. Sa ating hanapbuhay ay may mga bagay na kailangan nating matutunan at gawin ng mag-isa. Kaya kailangan na marunong tayong magsaliksik at mag-aral sa ikabubuti ng ating sarili na hindi kinakailangan.
  3. Matutong makinig. Hindi lamang sa iyong kasama sa opisina, pati na rin sa iyong mga kliyente. Kung kailangang manahimik muna habang nagasasalita ang iyong kausap, gawin mo upang lalong mas maintindihan ang nilalaman ng kanilang sinasabi.
  4. Magkaron ng sariling kusa. Kumilos mag-isa at hindi na kailangang sabihan pa upang gawin ang isang bagay.
  5. Magkaron ng kakayahan gumamit ng tama ng mga ‘office equipment’. Kadalasan sa trabaho, may mga bagay na kailangang gawan ng paraan upang umusad ang trabaho at kailangang maging malikhain at gumamit ng mga bagay na matatagpuan sa loob ng lugar ng trabaho.
  6. Harapin at lutasin ang mga problema sa trabaho. Huwag talikuran ang mga maliliit na mga bagay sa iyong trabaho. Ang simpleng hindi pagkaka unawaan sa maliit na bagay ay maaring maging seryosong problema balang araw. Mahalagang harapin at lutasin kaagad ang mga balakid. Sa buhay o hanapbuhay ang taong hinaharap ang suliranin ay ang mga nagtatagumpay. Kaya harapin mo ang mga hamon at humanap ng solusyon sa bawat hamon.
  7. Humingi ng tawad o ‘sorry’ kung nararapat. Matutong tanggapin ang iyong pagkakamali sa pagkakataon na ikaw ay nagkamali. Ang paghingi ng tawad ang isa sa pinakamahalagang katangian kailangan matutunan upang maingat ang sarili sa pagkakamali at mabigyan ng pagkakataon itama ang mali.

Ito ang ilan lamang sa mga katangian na kailangan mayroon ka kung nais mong magtagumpay sa trabaho at buhay. Maaring mayroon ka na rin ng iba dito, ngunit kung ang iba dito ay bago sa’yo, simulan mo ng pag-aralan ito at sanayin ang sarili upang makumpleto mo ang mga katangiang ito.

Nagustuhan mo ba ang artikulong ito? Maari mo maibahagi ito sa iyong mga kaibigan at kamag-anak sa pamamagitan ng paggamit ng ‘share’ button sa ibaba. Para sa iba pang artikulong katulad nito, pumunta lamang sa ating ‘Career Advice‘ at ‘Employee Tips‘ section.

Photo Credit: Getty Images