Bilang isang manggagawa, may mga alituntunin na kailangan lagi nating sundin at mga bagay na kailangan nating gampanan. Ang pagsunod sa mga patakaran na ito ang susi sa matiwasay na paghahanap-buhay upang manatili sa trabaho at makapagbigay ng mahabang serbisyo sa kompanya.

Ang bawat organisasyon ay may sari-sariling patakaran na ipinapatupad na kinakailangan na alamin. Kung hindi ay mabuting alamin mo ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanilang ‘rule book’ o ‘hand book’. Kung wala sila nito ay makipag-ugnayan ka muna sa iyong ‘supervisor’ o sa nakatataas sa iyo upang malaman mo ang mga dapat at hindi dapat gawin sa loob ng kompanya.

Hindi dahilan ang kawalan ng ‘rule book’ o ‘hand book’ para hindi mo magawa ang mga nararapat gawin.

Ito ang mga responsibilidad, tungkulin, at mga dapat mong gawin bilang isang empleyado:

  1. Gawin ang trabaho ng maayos.
   Ito marahil ang isa sa pinakamahalagang repsonsibilidad ng isang manggagawa, tumatanggap ka ng sweldo dahil sa maayos mong nagagampanan ang iyong mga gawain at tungkulin kaya mabuting isagawa mo palagi ang nararapat na serbisyo.
  2. Pumasok ng araw-araw.
   Minsan hindi maiiwasan ang lumiban ngunit kailangan na sabihan mo ang iyong supervisor o boss na hindi ka makakapasok.
  3. Ibigay ang nararapat na oras sa trabaho.
   Alam natin lahat na kailangan na pumasok sa tamang oras ngunit hindi lahat tayo ay naiintidihan na kailangan na ibuhos ang bawat oras sa pag-gawa para sa kompanya o para sa yong gawain sa trabaho.
  4. Respeto sa mga tao at kagamitan ng kompanya.
   Mahalaga ang respeto sa mga kasama sa trabaho ngunit kailangan din ang respeto para sa mga bagay, kagamitan at proseso sa trabaho.
  5. Marunong makipagkapwa-tao at marunong makisama.
   Sakaling makikipag-ugnayan ka sa mga kliyente o customers ng kompanya marunong kang makipag ugnayan ng maayos at marunong magbigay ng maaayos na serbisyo.
  6. May mabuting pag-uugali.
   Higit sa lahat ang pag-uugali at maaayos na pakikitungo sa mga kasama sa trabaho at mga customers o kliyente ay mahalaga.
  7. Humingi ng tulong kung nangangailangan.
   Hindi natatakot humingi ng tulong kung sakaling nahihirapan o hindi kaya ang gawain. Walang masama na manghingi ng tulong kung sakali hindi mo magampanan ng maayos ang iyong mga gawain.

Laging maghanap ng mas epektibong paraan upang isagawa ang iyong Trabaho

Madalas at palagi na humahanap ng solusyon upang mapabuti ang trabaho. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng karagdagang kaalaman o pagsasanay. Kaya ka tinanggap para magtrabaho sa isang kompanya dahil naniniwala ang recruiter at ang mga taong nagdesisyon upang tanggapin ka na kaya mo ang trabaho. Nararapat lamang na gawin mo ang lahat iyong makakaya upang sumunod sa mga patakaran ng kompanya at higitan pa ang iyong ginagawa.

Kung masusunod mo ng maaayos ang mga bagay na nabanggit natin sa itaas ay magiging isang kang huwarang empleyado at mananatili sa iyong trabaho.

Maari ka pa makapagbasa ng mga karagdagang tips tungkol sa Career at Pagtatrabaho sa ating official blog.

Photo Credit: Getty Images