Hindi maiiwasan ang lumipat ng trabaho. Lahat tayo ay dumadaan sa ganitong yugto sa ating buhay upang maisaayos natin ang ating kinabukasan. Ngunit hindi ito dapat maging komplikado o pinanggagalingan pa ng stress o pag-aalala. Kailangan lang na malinaw sa ating isip ang gusto nating gawin at naka latag ang lahat ng ating mga hakbang upang maging maayos ang ating paglipat ng trabaho.

Tanungin ang iyong sarili ng mga sumusunod tungkol sa tatlong bagay

  1. Ito ba ang iyong gusto o ano nga ba talaga ang gusto mong trabaho? Kadalasan naiisip mo lamang lumipat dahil sa nahihirapan ka sa kasalukuyang trabaho, o kaya naman ay sadyang mas malaki ang oportunidad mo sa trabaho o kompanyang nais mong lipatan.
  2. Ano ang mga benepisyo ng paglipat ng trabaho? Mabuting alamin mo ng maigi ang mga benepisyo ng iyong makukuha kung sakaling lumipat ka, dahil kadalasan ay nasa kasalukuyan mong pinapasukan ang karamihan ng mga benepisyo na iyong hinahanap. May mga karagdagan pa bang benepisyo sa lilipatan mo?
  3. Nagawa mo na ba ang lahat ng iyong makakaya? Maaaring i-angat mo muna ang sarili mo o ang iyong posisyon sa organisasyon na iyong kasalukuyang pinapasukan bago ka lumipat. Tingnan mo ang lahat na posibilidad na maaaring mangyari kung sakaling mananatili ka sa kasalukuyan mong posisyon o kaya naman ay kung aangat ang iyong responsibilidad o katungkulan sa iyong pinapasukan. Kung sakaling nais mong itaas ang iyong posisyon sa organisasyon ay kailangang handa ka na gawin ng higit sa nararapat.

Kailan ang tamang panahon upang mag bitiw sa kasulukuyang trabaho

Mahirap ang mawalan ng trabaho. Maaring huwag ka muna magbitiw habang naghahanap ka pa ng bagong trabaho lalo na kung wala ka pang ipon na aabot ng mahigit sa dalawang buwan ng iyong kasulukuyang kinikita. Siguradin mo din na maayos kang makalilipat sa bagong kompanyang iyong nais lipatan. Tiyakin na nakapirma ka na ng Job Offer o bagong kontrata sa iyong bagong lilipatan bago mag-bitiw o pumirma ng resignation.

Lilipat ka ba dahil gusto mong umunlad bilang tao at trabahador, o dahil hindi mo kaya ang trabaho? O baka naman may ibang dahilan. Ano man ang dahilan, kailangan na tiyak ka na mas maayos ang iyong bagong tatahaking landas.

Hindi biro ang paglipat ng trabaho kaya dapat na tiyak ka sa iyong desisyon sa paglipat. Mas higit ba ang iyong magiging benepisyo? Dahil hindi lamang pera ang mahalaga pati na rin ang pag-usad ng iyong kaisipan at mga kakayahan. Kung magiging maunlad ka sa lahat ng aspetong ito ay higit na magiging maganda ang iyong magiging kalagayan sa iyong paglipat ng trabaho.

Para sa iba pang mga artikulo tungkol sa paghahanap ng trabaho at buhay opisina, maari mong puntahan ang ating Job Hunting Tips at Career Advice sections sa ating website. Kung ikaw naman ay handa ng maghanap ng bagong trabaho, pumunta lamang sa ating homepage sa PhilJobNet.

Photo Credit: Getty Images