Marami ng maaaring gawin o magawa sa panahon ngayon dahil sa pagkakaroon ng iba’t ibang teknolohiya. Dahil din dito ay hindi maiiwasan na minsan ito mismo din ang umaagaw ng ating atensiyon at mas pinipili pa natin ang mga bagay na ito imbes na maghanap ng trabaho. Sa madaling sabi ay nawawalan tayo ng panahon sa mas mahahalagang bagay tulad ng paghahanap ng trabaho o paghahanapbuhay.

Madalas din kasi na sinasabi natin sa ating sarili na “hindi ko kaya” o “hindi ako para dito” o kaya naman ay “Mas maraming magaling kaysa sa akin”. Napakaraming dahilan na maaring hindi naman totoo at hindi kailanman makabubuti para sa atin.

Pagsasanay para sa Isip

Upang maging likhas sa atin ang maghanap ng trabaho, kinakailangan na masimulan muna natin ang pagpili sa mga munting bagay na makatutulong sa atin. Magsanay sa pag desisyon sa araw-araw na gawain upang makapili ng mga bagay na makabubuti at hindi ang mga bagay na makasasama. Patuloy na piliin din ang mga bagay na sa huli ay makabubuti hindi lamang sa iyo kundi para sa lahat ng tao sa iyong paligid. Tulad na nga ng pagpili sa desisyon sa paghahanap ng trabaho.

Ang unang mong maaaring gawin sa oras na ito ay suriin ang iyong sarili, alamin ang iyong mga kalakasan hindi ang iyong kahinaan, at kung alam mo na ang iyong mga kayang gawin o kung sa saan ka magaling ay maaari mo ng simulan ang paghahanap ng trabaho. Simulan mo na sa pag-silip o pagtingin sa PhilJobNet.

Kung kailangang mo ng karagdagang impormasyon at kaalaman, marami ka pang maaring basahin na makatutulong sa iyong upang mapagbuti mo ang iyong sa sarili at sa huli ay makahanap ng trabaho. Puntahan lamang ang ating Job Interview Tips at Job Hunting Tips.

Photo Credit: Getty Images