Ang natural na sagot dapat ay ‘Oo’ gusto ko. Ngunit madalas ang ikinikilos natin ay lihis sa ating mga sinasabi, dahil kung nais mo talagang makapagtrabaho ay hindi na aabot ng ilang linggo, ilang buwan o ilang taon ang itatagal na wala kang hanapbuhay.

Masakit din isipin na kahit madalas na ‘Oo’ ang sagot natin ay hindi naman ito tugma sa ating mga ginagawa o ikinikilos para makahanap ng trabaho. Hindi man natin sinasadya na wala tayong mga hakbang na ginagawa upang makahanap ng trabaho ay palagi tayong nauuwi sa ganitong nakasanayan.

May magagawa naman tayo upang maka-iwas sa ganitong nakasanayang gawain. Ang kinakailangan lamang ay gumawa ng hakbang upang masimulan ang pag-angat ang sarili mula sa pagkakalugmok sa isang sitwasyon tulad ng kawalan ng hanapbuhay.

Narito ang ilang hakbang maaari mong gawin

  1. Suriin ang sarili, alamin ang iyong mga kakayahan. Isulat sa isang malinis na papel o sa notepad sa iyong cellphone ang mga mabutin mong katangian na maaari mong magamit sa paghahanapbuhay.
  2. Umpisahan sa pag-iisip ng positibo pagdating sa paghahanap ng trabaho. Isipin mo na matatanggap ka kung sakaling subukan mong mag-aaply.
  3. Ihanda ang iyong isip. Magbasa ng mga impormasyon ng tungkol sa trabahong iyong nais pasukan. Marami kang makukuha kapakipakinabang na kaalaman sa internet upang magamit mo sa iyong trabahong gustong pasukan o pasukin.
  4. Ihanda ang iyong pangangatawan at kalusugan. Mas magiging madali na matanggap ka sa isang trabaho kung malusog ang iyong pangagatawan at may lakas ka upang gawin ang mga naghihintay o dadatnang gawain.

Kapag naihanda mo na ang iyong sarili, ang iyong pag-iisip, pangangatawan at kasanayan ay maaari mo ng masabi sa iyong sarili na handa ka na talaga makapagtrabaho. Dahil hindi lamang sa salita nasusukat ang iyong pagnanais na makapaghanapbuhay, nasusukat ito sa iyong mga kilos o galaw. Ang maliliit ngunit makahulugang paghahanda sa araw-araw ay ang makapagdadala sa iyo upang sa huli ay makahanap ka ng trabaho.

Marami pa tayong mga artikulong tulad nito na malaki ang maitutulong sa paghahanap mo ng trabaho. Puntahan ang ating Job Interview Tips at Resume Writing Tips upang makapaghanda ka na sa nalalapit mong mga aplikasyon.