Maraming paraan upang mas maging epektibo tayo sa trabaho. May kakayahan naman talaga tayo maging produktibo ngunit madalas ay hindi natin ito naipapatupad sa lugar ng ating hanapbuhay. Dahil na rin siguro sa hindi natin alam ang dapat na gawin kaagad o kaya naman ay hindi natin na gagawan ng mabuting sistema ang ating mga gawain.

Narito ang ilang paraan upang magawa natin ng mas mabuti at mas epektibo ang ating mga trabaho:

  1. Maghanda o magplano. Ito ang isa sa susi upang mas marami tayong magawa sa ating mga pinapasukan. Kung maingat nating ihahanda ang ating mga gagawin para sa araw-araw ay mas magagawa natin ito ng mabilis at maayos. Ang resulta nito ay mas marami tayong magagawa sa isang araw.
  2. Antabayanan ang resulta. Mabuti rin na bigyan natin ng pansin ang kinahinatnan ng ating mga ginawa sa buong araw. Ito ba ay nakatulong sa pag angat ng antas ng ating serbisyo o hindi? Kung mapapansin mo na maayos ang kinalalabasan ng iyong mga gawain ay maaari mong ituloy ang iyong mga ginagawa, ngunit kung hindi naman ay maaari mo itong baguhin upang maituwid ang iyong mga gawain.
  3. Makipag-ugnayan. Mainam kung madalas kang makipag-usap sa mga taong nakakaalam ng iyong mga dapat na gawin, makatutulong ito upang magawa mo ang mga nararapat at na gawin at upang malaman mo kung tama ang iyong ginagawa at kung mayroon kang hindi natatapos o hindi nasusunod na alituntunin.
  4. Pagsunod sa patakaran. Sa simula ay maaaring mangapa tayo sa ating mga gawain lalo na kung ito ay unang pagkakataon pa lamang na gagawin, ngunit kung gagawin natin ng tapat ang ating mga tungkulin ay darating ang oras na masasanay tayo sa mga dapat at hindi dapat na gawin sa trabaho, at dahil sinusunod natin ang mga alituntunin sa pag-gawa ay magiging madali na sa atin ang kahit anong mang dumating na trabaho.
  5. Gumawa ng isang bagay lamang. Kadalasan sa pagnanais natin na mas maraming magawa sa loob ng isang oras ay napipilitan tayong gumawa ng dalawa o higit pang bagay sa loob ng maikling panahon. Ayon sa mga eksperto hindi ito mabuti dahil nahahati ang ating atensiyon sa maraming bagay. Kaya gawin lamang ng maayos ang isang bagay at pagkatapos ay isunod ang mga ibang gawain, umisa sa “muti-tasking”.

Bagaman marami din ang nagsasabi na mabuti ang “multi-tasking”,  mabuting tapusin muna ang isang bagay at tapusin ito ng maayos at tama bago lumipat sa susunod na gawain.

Matutong pahalagahan ang oras sa loob ng opisina o pinapasukan, makiramdam at sumunod sa mga alituntunin sa trabaho. Gawin ang nararapat at maging bukas ang isip sa lahat ng bagay sa loob ng pinapasukan upang epektibong makagawa at matapos ang higit na trabaho para sa ikabubuti ng iyong pinapasukan. Hangad namin ang iyong tagumpay sa loob ng iyong pinapasukan, para sa mga artikulong katulad nito na maaring makatutulong sa iyo at sa iyong trabaho, magpunta lamang sa PhilJobNet.