Siguradong malapit na naman sumabak sa interview ang marami sa atin pagpasok ng bagong taon. Balikan natin kung ano ano nga ba ang mga kinakailangang nakahandang mga bagay kapag tayo ay mag-a-aaply ng trabaho.

 

Mga dapat dalhin tuwing ikaw ay mag-aaply ng trabaho

1. Resume
Ito ang pangunahing bagay na iyong kailangang dalhin kung ikaw ay mag-a – apply ng trabaho. Kailangan na ito ay maayos at ang mga inpormasyon na nakasaad dito ay tama at ugma sa trabahong iyong nais pasukin. Magdala din sobrang resume dahil maaaring magkaroon ng pagkakataon na ma interview ka sa iba pang kompanya.
2. Ballpen at Notebook
Sakaling mayroon ka kailangang isulat o lagdaan mabuting may sarili kang dalang panulat upang mas madali mong matapos ang mga kailangan i fill-out na mga dokumento. Maigi din ito upang hindi ka na maghintay na may matapos sa pag-gamit ng panulat bago ka makapagsulat o makapag fill-out ng form. Ang notebook naman ay isang magandang patungan ng mga papel na kailangan sulatan at mahusay na lalagyan ng lahat ng kailangan mong tandaan na mga ‘contact information’ ng mga tao sa kompanya.
3. Address ng Kompanya
Alamin mo ng maaga ang eksaktong lugar ng kompanya upang maiwasan ang maligaw at upang makatipid sa oras. Mahahanap mo rin ang pinakamalapit ng daan at makakalkula mo ang tamang oras ng pag-alis ng bahay upang makaiwas sa trapik.
4. Pangalan ng taong mag i-interview sa Iyo
Mabuting alam mo rin ang pangalan taong mag-iinterview sa iyo hanggang maaari upang mag-karoon ka ng ideya kung sino siya at mabanggit mo ang kanyang pangalang sa inyong pagkikita at habang tinatanong ka niya.
5. Mga mapagkakakilanlan o ID’s
Minsan sa pagmamadali ay nakakalimutan natin ang mag dala ng ID o kahit anong mapagkakakilanlan, kaya upang hindi mo makalimutan ang iyong ID ay ilagay mo na ito sa iyong bag o kaya naman ay ilagay mo ito kasama ng iyong susuoting damit sa pag-a-apply sa trabaho.
6. Bilang ng telepono ng Kompanya
Kung sakaling kailangan mong tawagan ang kompanya ay mabuti mayroon kang kopya ng kanilang bilang ng telepono.
7. Cellphone na may Internet Data
Halos lahat tayo ngayon ay mayroon ng sariling mobile phone, kung sakaling hindi mo matagpuan agad ang lugar o opisina ng kompanya maaari kang tumawag sa kanila o kaya naman ay hanapin ang kanilang lokasyon sa pamamagitan ng iyong cellphone.
8. Pagkain at Tubig
Kung sakaling magutom ka ay hindi mo na kailangan pang gumastos kung mayroon kang dalang sariling tubig at pagkain. Sa ganitong paraan ay makatitipid ka at hindi mo na kailangan pang magpunta sa isang fast food chain o canteen para lamang kumain.
9. Payong
Sakaling umulan ay makakaiwas ka sa pagkabasa at pagkakasakit. Maraming payong na de tiklop ang iyong maaaring ilagay sa iyong bag at dalhin. Hindi man ito magamit sakaling umulan ay maaari mo rin naman itong gamitin kung matindi ang sikat ng araw..
10. Sobrang Pera
Minsan kahit na sigurado ka sa iyong pupuntahan at mayroon kang dalang sariling pagkain at inumin ay maaari mo pa rin kailanganin ang sobrang pera dahil sa hindi inaasahaang stiwasyon. Kaya mas mabuti na may nakahanda kang sobrang pera.
11. Mga Sagot
Higit sa lahat kailangan na may baon kang mga sagot sa mga tanong na maaaring ibato sa iyo. Hindi mo naman kailangang kabisaduhin ang iyong mga isasagot ngunit kailangan mo itong isa-puso upang maging madali sa iyong ang pagsagot sa bawat tanong na iyong kahaharapin.

Hangad namin ang iyong tagumpay sa paghananap ng trabaho, nawa’y mabilis kang matanggap sa iyong nais pasukan. At kung sakaling kailangan mo ng karagdagang kaalaman o impormasyon tungkol sa paghahanap ng trabaho mangyaring puntahan ang ating website.

Photo Credit: Getty Images