Kadalasan sa kagustuhan nating makapag hanap buhay sa ibang bansa ay napipilitan tayong gumawa ng mga bagay na hindi nararapat. Maaring ito ang maging dahilan upang mahulog tayo sa patibong ng mga illegal recruiters. Narito ang ang ilang payo at paalala para sa atin upang hindi tayo mabitag ng mga mahilig manamantala.

Mga bagay na dapat alamin bago ka mag-apply sa isang Recruitment Agency:

  1. Alamin kung rehistrado ang kompanya sa POEA. Maaring pumunta sa website link na ito ng POEA upang makita kaagad ang pangalan.
  2. Kailangang may “Job Order” ang kompanya bukod sa rehistro nito sa POEA.
  3. Huwag makikipag-ugnayan sa mga taong hindi kabilang sa kompanya. Maraming masasamang loob ang maaring magpanggap na isang empleyado upang maka kolekta.
  4. Makipag ugnayan lamang sa opisina ng rehistradong kompanya at kung mayroon silang opisina sa probinsya ay mabuting magsaliksik kung ligal ang kompanya at rehistrado maging sa probinsya.
  5. Siguraduhing mayroon kang opisyal na kontrata na galing sa kompanyang nais mong pasukan bago magpatuloy sa iyong aplikasyon.

Sa pagbabayad ng Placement Fee

  • Kung sakaling kailangan magbayad ng PLACEMENT FEE, hindi dapat ito lumagpas sa halaga ng isang buwang suweldo.
  • Huwag kakalimutan humingi ng resibo kung sakaling magbabayad ka ng placement fee. Mahalaga na mayroon kang ‘official receipt’ bilang patunay ng iyong pagbayad.
  • Huwag magpapadala ng pera gamit ang anumang paraan sa kompanyang o ahensiya kung kailangan mong magbayad nito.

Ang mga patalastas o advertisements ay hindi basehan kung maayos o maganda ang isang kompanya kaya huwag magpapadala sa mga ito. Kung sakaling mayroong mga Training Centers o ahensiya na mag-alok sa iyo ng agarang trabaho, huwag basta-basta sumali o makipag ugnayan sa kanila.

May mga ahensiya o kompanya na nagbibigay ng tourist visa, ang kailangan mo ay isang working visa hindi usang tourist visa, kahinahinala kung ikaw ay bibigyan lamang nila ng tourist visa. Huwag na huwag makikipag ugnayan sa mga taong hindi empleyado ng agency o kompanya.

Sana po ay makatulong ang mga suhestiyon na ito sa inyo. Lagi po nating tatandaan na magtanong, humingi ng tulong at payo at magsaliksik bago pa man pumasok sa anumang kasunduan upang makaiwas sa mga tao o organisasyon na maglalagay sa atin sa alanganin. Kung may iba pa kayong mga katanungan, maaring tumawag sa hotline ng DOLE sa hotline 1349 at POEA sa mga numero na 722-11-44 at 722-11-55.