Ang iyong kompyansa sa sarili ang makapag-dadala sa iyo sa tagumpay at makakapag tawid sa iyo sa maraming hamon sa buhay. Ngunit, paano nga ba magkaroon ng kompyansa sa sarili? Halimbawa, kung nais mong matanggap bilang isang trabahador sa isang kompanya, kailangan mo muna ng lakas ng loob upang masimulan ang unang hakbang sa pag-aaply.

Kailangan mo itong ilarawan ng malinaw sa iyong isipan upang makita mo ang iyong sarili na ginagawa ang trabahong ito. Kung ikaw ay pinangungunahan ng takot, maari mong gawin ang mga tatlong paraan sa ibaba upang masimulan mo na ang paghahanap ng trabaho.

Tatlong Paraan upang ma hinang ang iyong Kompyansa sa Sarili

  1. Sabihin sa iyong sarili na kaya mo harapin ang hamon ng buhay ng paulit-ulit. Huwag hayaang pumasok sa iyong isip ang mga bagay na makapagpapahina ng iyong loob. Huwag mong pakinggan ang mga taong nagsasabi na hindi mo kakayanin ang mga bagay bagay. Maging mapili sa iyong mga pinapanood, pinapangkinggan at sinasabi. Kailangan na positibo lamang ang mga bagay na iyong masagap upang lumakas ang iyong paniniwala sa iyong sarili na kaya mo ang mga bagay na gustong makamit lalo na sa paghahanap ng trabaho.
  2. Iwasan ang mga negatibong bagay na naririnig. Mas piliin mong pakinggan ang bagay na positibo at maging maaaring mangyari. Ikaw ang may kontrol ng iyong mga sasabihin, gagawin at higit sa lahat ng iyong iisipin. Nagsisimula lahat sa pag-iisip. Kaya mas mabuti mag-isip ng ikabubuti ng iba at ng iyong sarili upang mapanghawakan mo ang bawat sitwasyono at pangyayari. I-program mo ang iyong sarili na maging positibo sa lahat ng bagay at aspeto ng iyong buhay. Isulat mo sa bawat araw ang iyong mga gustong makamit sa iyong buhay, at gawin ito gamit ang positibong mga salita.
  3. Maging ang ating mga reaksyon sa mga bagay-bagay ay mahalaga din. Maaaring hindi maganda ang sitwasyon o hindi ito pabor sa’yo sa kasulukuyan, ngunit ang iyong iisipin at gagawin pagkatapos nito ang mag-didikta kung ano ang iyong magiging kalagayan sa mga susunod na sandali, oras, at mga araw. Kaya piliin ang mas kanais-nais na pagtugon sa mga bagay-bagay, kahit gaaano man ito kahirap para sa iyo.

Kung hindi ka man masaya sa mga nangyari sa iyong buhay, ikaw lamang ang makakapag desisyon kung mag papatalo ka sa mga nangyari sa iyong buhay. Ikaw ang mag papasya kung gusto mong magpagapi sa buhay o gusto mong lumaban upang mas maging maganda ang kahihinatnan sa mga susunod na araw.

Responsibilidad mo ang lahat ng nangyayari sa iyong buhay. Pinili mo ang lahat ng bagay na nagaganap sa iyong buhay, maging sa buhay na personal o sa iyong buhay propesyonal.

Bumilib sa Sarili

Nabanggit na sa itaas na nagsisimula ang lahat sa iyong isip, kaya mahalaga din na mailawarawan mo sa iyong isip na kaya mo ang isang bagay na iyong nais gawin. Maging ito ay ang pag sisimula ng negosyo o pagtugtog sa sa harap ng maraming tao. Iba-iba ang ating mga nais na gawin sa ating buhay kaya kung ano man ang iyong nais na gawin ilarawan mo ito ng malinaw sa iyong isipan.

Paulit- ulit mo itong sa sabihin sa iyong sarili, “Kayo ko ito”. At magugulat ka na lamang hindi magtatagal ay makakaya mo at malamang higitan pa ang mga bagay na iyong dapat na gawin.

Isulat mo rin ang mga katagang “kaya ko ito” ng paulit-ulit sa araw-araw at darating ang araw ng maniniwala ka sa iyong sarili ng kaya mo ngang gawin ang mga bagay na dati ay nahihirapan kang gawin o hindi mo kayang gawin.

Dahil ang pag-iisip ay mahalaga, isipin mo na tapos na ang interview at natanggap ka na sa kompanyang iyong nais pasukan. Kung gagawin mo ito ay magiging madali para sa’yo ang pagsabak sa interview dahil naisip mo na ang maaaring kahinatnan ng iyong interview.

Kahalagahan ng pag-aalaga ng iyon Iniisip

Bantayan mo ang iyong isip. Huwag mong hayaan na makapasok sa iyong isip ang masasama o mga negatibong kaisipan, kasabihan at gawain upang paglaon ay tumaas ang iyong kumpyansa sa sarili.

Ikaw ang nag-isip ng mga bagay na iyong ikabubuti o ikasasama. Kaya anu- mang kahi-hinatnan mo ay ikaw lamang ang dapat na managot, mabuti man ito o masama. Ikaw ang nag-salita o sumambit ng iyong mga naiisip, sa ikabubuti man o sa ikasasama ng iyong sitwasyon. Kaya piliin mo ang iyong mga iniisip at sinasabi sa araw-araw, sa oras-oras, sa minumito, at sa bawat segundo.

Ikaw rin ang gumawa kaya ganyan ang iyong sitwasyon sa ngayon. Ano man ang iyong sitwasyon masagana ka man o naghihikahos sa ngayon ikaw lamang ang dapat papurihan o sisihin wala ng iba. Kaya kung mag-iisip ka kailangan na ang iyong iisipin ay para sa iyong ikabubuti at sa ikabubuti ng mga taong nakapaligid sa iyo.

Sabihin mo sa sarili mo na kaya mong gawin ang mga bagay-bagay at tiyak na kakayanin mo na gawin ang mga ito.

Nagustuhan mo ba ang artikulong ito? Maari mo itong ibahagi sa iyong mga kaibigan sa pamamagitan ng pag-click ng social media icons sa ilalim.

Para sa karagdagan pang mga artikulo, pumunta sa ating Career Advice at Employee Tips section.