Ang pagkakaron ng hangarin na umangat sa buhay ang makakapagbigay sa’yo ng matiwasay na pamumuhay. Kinakailangan lamang ay gusto mo ito. Magsisimula lamang ang magandang buhay sa pamamagitan ng pagkakaron ng disenteng trabahong mamahalin mo.

Halimbawa, kung isa ka ng sales lady, gusto mo ba maging supervisor balang araw? O baka naman mayroon kang gustong gawin na hindi nakalinya sa iyong ginagawa sa ngayon. Maari naman malaman kung ano ang iyong gustong patunguhan sa iyong trabaho kung pakikinggan mo ang iyong sarili pagdating sa ganitong bagay.

Kontento ka na ba sa kalagayan mo?

Kung wala kang gusto na marating sa iyong trabaho ay malamang na magbilang ka ng mahabang panahon at hindi tataas ang antas ng iyong katungkulan sa trabaho. Wala rin naman na masama sa ganun, ang ibig sabihin lang ay kontento ka sa nangyayari sa iyong buhay.

Walang masama sa ganitong pagsasanay. Kung nais mong tumaas ang iyong estado sa pamumuhay at hindi ito maibibigay ng kasalukuyang kompanya, maaari ka din naman maghanap ng ibang mapapasukan upang mapunuan ang iyong pagnanais. Hindi masama ang udyukin ang sarili ng mas mataas na uri ng pamumuhay.

Tanungin ang sarili, “Ano nga ba ang gusto ko?”

Ibig sabihin ano ba ang gusto ko sa sa aking buhay, sa trabaho, o sa pananalapi? Kung wala kang malinaw na gusto, malamang ay hindi mo pa napapag-isipan kung ano talaga ang gusto mong gawin sa trabaho o buhay. Bigyan mo ito ng panahon upang malaman mo ang iyong gustong marating sa buhay o trabaho.

Kailangan na ayon ito sa iyong saloobin, sa iyong mga lakas, at sa iyong mga gustong gawin. Ito na marahil ang panahon upang alamin mo ang iyong nais sa makamit sa iyong hanapbuhay. Kung sa palagay mo ay hindi ka masaya sa iyong ginagawa ay marahil kailangan mo ng balikan ang iyong mga gustong gawin sa buhay.

Ang sagot kung ano talaga ang gusto mo para sa iyong buhay at hanapbuhay

Ikaw lamang ang makakasagot nito. Kung alam mo naman ang iyong gustong gawin ay kailangan na gumawa ka ng hakbang upang kahit na paunti-unti ay magawa mo ang bagay na iyong gustong gawin, o ang trabaho ng iyong gusto.

Ang iyong mga kakayahan at kakayahan at dapat mong pagyamanin at itaas ang antas. O kaya naman mag sanay ka ng mga bagong kasanayan at matuto ng mga bagong kaalaman upang sa pagdating ng tamang panahon ay maayos kang makaangat o makalipat sa gusto mong hanapbuhay.

Sa iyo mismo nakasalalay ang iyong kinabukasan

Ang pag-unlad ng sarili o pag-angat sa ating buhay ay nakasalalay sa iyong mga kamay. Sa iyong pagsisikap makakamit mo ang iyong gusto, maging maliit man ito o malaki. Ngunit tulad ng ating nabanggit ay kailangan na alam mo ang iyong gusto para sa iyong buhay o hanapbuhay.

Kung nais mo na makapag hanap ng bagong trabaho, pumunta sa ating website upang matingnan ang iba’t ibang maaring pagpipilian na mga trabaho galing sa mga Accredited Employers.