Ang iyong pag-angat sa estado ng pamumuhay ay hindi lamang inaasa sa swerte. Kinakailangan na mayroon kang ginagawang mga hakbang upang marating ang mas mataas na kalagayan sa iyong hanapbuhay.

Tingnan din kung ano ano ba ang mga kakayahan na kinakailangan
upang maging isang epektibong ‘Copywriter’. Suriin natin ang iba’t ibang kakayahan na kailangan paghandaan sa trabahong ito.

Quote for the Week:

“Books are uniquely portable magic.”

Talakayin natin ang mga ito sa episode na ito:

00:36 Tatlong paraan upang umangat ang estado sa Trabaho
03:41 Mga Tips para sa gusto maging Copywriter
07:25 Quote for the Week (Stephen King)