Ang pakikipag-usap sa mga kasama sa trabaho at mga kliyente ang isa sa pinakamahalagang bagay na hindi naituturo sa atin sa iskwelehan. Sapat na nga ba ang iyong kaalaman upang masabing maayos ang iyong pakikitungo sa mga katrabaho at mga kliyente ninyo?

Ano nga ba ang trabaho ng isang Copywriter? Kung bago sa iyongpandinig ang trabahong ito, pakinggan ito upang malaman kung ano nga ba ang trabahong ito at kung bagay ba ito sa’yo.

Ngayong Linggo, samahan niyo kami sa pagtalakay ng mga ito:

Quote for the Week-

“You can’t have a million dollar dream with a minimum wage work ethic.”

00:28 Maayos na pakikipag-usap sa Katrabaho
03:07 Para sa mga gusto maging Copywriter
07:03 Quote for the Week (Stephen Hogan)