Hindi nagiging madali para sa ibang nakapagtapos ng pag-aaral ang paghahanap ng trabaho. May mga hakbang na dapat ginagawa upang maging mainam ang paghahanap ng trabaho.

Sa ating ikalawang bahagi ng panayam sa isang Arkitekto, ibabahagi na niya ang mga katangian na kinakailangan upang maging matagumpay sa pag-aaral nito.

Quote for the Week:

“The speed of the boss is the speed of the team.”

00:42 Mga hakbang upang makasigurado sa paghahanap ng Trabaho
05:51 Ikalawang bahagi ng panayam sa isang Arkitekto
16:02 Quote for the Week (Lea Iacocca)