Hindi na bago ang makarinig tayo ng mga dating kasama sa trabaho na umalis bigla sa di malamang kadahilanan. Bakit nga ba umaalis ang mga tao sa kanilang mga trabaho?

Siyasatin din natin ang mga magagandang dahilan kung bakit maigi ang propesyon ng pagiging Arkitekto.

Quote for the Week:
“Every line you draw, think of the beneficiaries and sufferers.”

Ito ang nilalaman ng episode na ito:

00:40 Mga Dahilan kung bakit lumilipat ng trabaho ang mga Empleyado
05:29 Dahilan kung bakit mainam ang pagiging Arkitekto
08:30 Quote for the Week (Felino Palafox Jr.)