Kung ang sagot mo ay ‘Oo’ sa tanong na ito, ay maaari ka makapag-aral ng libre online sa lalong madaling panahon. Kailangan lang na mayroon kang internet access at smartphone, tablet o computer na maaaring mong magamit sa pag-aaral.

Makapagdadagdag ka ng kaalaman habang nasa bahay ka lamang, o kahit pa man nasa ibayong dagat o ibang bansa. Ikaw rin ang makakapag sabi kung anong oras at araw ang iyong pag-aaral upang hindi ito makahadlang sa iyong trabaho o pag-aaral.

Ito ang mga libreng kursong makikita mo sa kasalukuyan sa Online learning portal ng TESDA

 • Animation (3D Digital)
 • Automotive Battery Servicing
 • Basic Computer Operation
 • Beauty Care Services (Nail Care) NCII
 • Bread and Pastry Production NC II
 • Cookery NCII
 • Diesel Engine Tune Up
 • Food and Beverages Servicing NCII
 • Fruit Grower
 • House Keeping NCII
 • How to build Confidence in your Abilities
 • Job Interview Skills Training Course
 • Managing your personal Finances
 • Massage Therapy NCII
 • Microsoft Online Courses
 • Packaged Air Conditioner Unit Servicing
 • Ships Catering NCII
 • Skills to Succeed Academy
 • Smart Technopreneurship
 • Solar Night Light Assembly
 • Star Online Training Program
 • Trainers Methodology I
 • Trainers Methodology II
 • Udacity – Google Courses
 • Udemy Course – Android 4.0 Programming in Java
 • Web Development Using HTML5 and CSS3

Ngayon na alam mo na ang mga kursong maaari mong matutunan online. Nasa iyo na ang desisyon kung ano ang panibagong ‘skills’ ang maari mong maidagdag. Mahalagang masimulan mo na at huwag kalimutang tapusin ito upang makuha ang certificates at magamit mo ito. Ngunit minsan dahil sa dami ng bagay na uamaagaw sa ating atensiyon, madalas ay nagsisimula tayo ng isang gawain at hindi na ito nababalikan pa at nababaon na lamang ito sa limot. Narito ang tatlong paalala upang masimulan at matapos mo ang isa o higit pa na kurso na ito:

 1. Pumili ng kursong iyong gusto. Kailangan matindi ang iyong paghahangad na matutunan ang impormasyon tungkol sa kursong iyong napili upang matagumpay mo itong matapos.
 2. Maglaan ng oras para dito, halimba tuwing alas nuwebe ng gabi hanggang alas onse ng gabi araw-araw. Ilagay mo ito sa iyong alarm sa iyong cellphone upang pagsapit ng oras na ito ay maalala mong buksan ang portal ng TESDA upang makapag-aral.
 3. Itala ang iyong mga natapos na lessons o modules sa isang notebook o sa iyong smart devices upang makita mo ang iyong progreso. Sa ganitong paraan, tatatag ang iyong paniniwala ng matatapos ang iyong nasimulan.

Bago ka magsimula ay magsaliksik ng tungkol sa kursong iyong napili, dahil dito lalakas ang iyong pagnanais na simulan at tapusin ang kurso iyong napili. Ang iyong pagnanais na mai-angat ang iyong sarili at estado sa buhay ang magtutulak sa iyo na mag-aral online.

Sana ay makatulong ang mga impormasyon sa artikulong ito. Puntahan lamang ang online courses ng TESDA  upang makagsimula na pag-aaral. Para iba pang artikulo tulad nito, maari kayong pumunta sa ating ‘Career Advice‘ seksyon para sa mga Jobseekers at Empleyado  sa ating website.