Kadalasan hindi na natin pinag-iisipan kung ano ang nararapat talaga na trabaho para sa atin. Sa pamamagitan ng pagtatanong, maaari mong malaman kung ano ang nararapat na trabaho para sa iyo.

Narito ang ilang katanungan upang masiyasat mo ng husto kung ano ang tamang trabaho para sa’yo

 • Ano ang bagay na gustong-gusto mong gawin na hindi mo namamalayan na lumilipas ang oras? Iba-iba ang sagot ng bawat – isa para sa tanong na ito. Maging tapat ka sa iyong sarili upang masagot mo ang mga tanong ng maayos. Mahilig ka ba magturo, mag-ayos ng mga computers o di naman kaya ay magluto? Iba iba ang hilig natin gawin pero mahalagang alam mo kung ano nga ba ang nais mong
 • Saan ka ba magaling? Malamang ay may mga bagay na simple lang sa iyo pero nahihirapang gawin ang ibang tao, ano ito? Tiyak na mayroong bagay na madali para sa iyo ngunit mahirap para sa iba. Alalahanin mo ito ang mga ito. Ito marahil ang iyong kailangang maging trabaho.
 • Ano ba ang iyong mga gusto para sa sumusunod?
 1. Sarili
 2. Pamilya
 3. Kalusugan
 4. Trabaho
 5. Sa Ibang Tao
 6. Kapiligaran

Kung mayroon ka bagay na gusto baguhin o sundin sa mga nabangit sa itaas ay maaari mo rin itong gawing batayan para malaman kung anong larangan o trabaho ang iyong gustong pasukin.

 • Kung hindi problema ang pera ano ang nais mong gawin o maging? Magandang pag-isipan mo kung ano ang talagang gusto mong gawin kung hindi hadlang ang oras, pera, o kung ano mang balakid. Isipin mabuti kung ano ang gusto mong gawin.
 • Sino ang taong iyong tinitingala? Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang idolo. Madalas din ay nagiging ihemplo mo sila sa buhay o maging sa trabaho. Sino man ang taong iyong tinitingala ay maaari mong gawing batayan, halimbawa ay mayroong tao na higit ang ibinigay sa serbisyo publiko (public service) maaari mo siyang gawin halimbawa upang makahanap ka ng trabaho sa parehong larangan.
 • Handa ka ba na gawin ang lahat ng nararapat ng gawin para sa iyong mga gusto o pangarap? Kinakailangan na buo ang iyong isipan upang maging tagumpay ang iyong

Huwag kang magmadali sa pagsagot sa mga katanungang ito, hindi mo kailangang pilitin ang iyong sarili sa pagsagot. Kapag nasagot mo na ang lahat ng mga katanungang ito, bigyan mo ng sapat na panahon ang iyong sarili upang gawin ang lahat ng maari upang mailagay ang iyong sarili sa trabahong ito.

Ikaw lamang ang makasasagot ng mga tanong na ito at walang mali o tamang sagot. Isa lamang itong gabay upang malaman kung ano ang bagay na trabaho para sa iyo.

Para pa sa mga karagdagang ‘Career Advice’, maaring pumunta sa ibang mga artikulo na para  sa mga Empleyado at ‘Jobseeker‘.