Ang sobrang ‘stress’ o pagkabahala sa trabaho ay nararanasan ng kahit na sinong empleyado. Kahit ang ating mga boss o mismong may ari ng kompanya ay nagkakaron ng ‘stress’ sa trabaho. Normal lamang yan sa pang araw araw na hanapbuhay at negosyo. Ngunit ang dapat iwasan ay ang labis na ‘stress’ na humahantong sa iyong pagkalungkot o pagkakaron ng sakit o karamdaman. Tingnan natin ang mga bagay na karaniwang nagiging dahilan ng labis na ‘stress’ sa trabaho at kung paano ito maiiwasan.

Mga bagay na nagiging dahilan o sanhi ng labis na ‘stress’ sa trabaho

 1. Sobrang trabaho na wala sa pinirmahan o pinagusan sa simula. Nangyayari ang ganitong sitwasyon kapag nawaglit ang mga gawain ng isang empleyado. Ito nakapagbibigay ng mabigat na damdamin sa sino mang nakararanas ng higit o lihis na gawain sa unang pinag-usapan.
 2. Mababang pasahod. Ang hindi sapat na natatanggap ay dagdag na suliranin para sa kanino mang trabahador. Kung mababa ang iyong sweldo dala mo ang isiping ito hindi lamang sa loob ng iyong pinapasukan hangang sa iyong pag-uwi sa iyong bahay.
 3. Hindi sinusuportahan ng mga nakatataas sa iyong mga gawain. Magreresulta ito ng pag-iisip ng kawalan ng halaga sa trabaho kahit na ang katotohanan ay may nagagawa kang mabuti sa kompanya.
 4. Walang pagkakataon na tumaas ang antas o kalagayan sa pinapasukan. Kapag alam mo na hindi magbubunga na kahit anong kabutihan ang lahat ng iyong pinahihirapan ay baka mauwi ito sa pag-iisip ng mga bagay na makasasama para sa iyo.
 5. Magkasalungat na utos o gawain. Maari ito magbigay sa iyo ng kalituan kung ano nga ba ang nararapat na gawin.
 6. Kawalan ng tamang paraan upang magawa ng maayos ang trabaho. Maaaring kawalan ito ng mga tauhan upang gampanan ang isang uri ng trabaho o kaya naman ay kawalan ng mga kagamitan na maaaring gamitin sa pagpapabuti ng gawain.
 7. Hindi malinaw na direksyon o layunin. Ito ay nagbibigay sa empleyado ng kawalan ng direksyon at adhikan ito rin ay nakapagbibigay ng alalahanin.
 8. Labis na pag-iisip sa loob at labas ng iyong pinapasukan. Kung mayroon kang dinadalang problemang personal, maaring ito ang dahilan ng iyong labis na pag-iisip kahit wala itong kinalaman sa iyong trabaho.

Mga Paraan upang labanan ang labis na ‘stress’

 1. Ibaling ang isip sa mga kapakipakinabang ng mga bagay. Walang mangyayaring mabuti kung palagi kang nag iisip na hindi makabubuti para sa iyo. Mag-isip ng mga solusyon at mabubuting bagay na makatutulong sa iyong trabaho at buhay. Maaring ipagpaliban muna ang mga personal na problema pag dating mo sa iyong opisina at gawan mo ito ng nararapat na solusyon pagkatapos ng oras ng trabaho.
 2. Mag ehersisyo. Maraming nagagawang mabuting bagay ang pagpapapawis. Ito ay nakapagbibigay ng ibayong lakas at malinaw na pag-iisip sa sinoman na gumagawa nito.
 3. Alamin ang nakapabibigay ng alalahanin sa iyo. Kung alam mo ang mga bagay na nakakapag bigay ng isipin sa iyo magkakaroon ka ng pagkakataon na harapin ito at bigyan ng solusyon.
 4. Maglagay ng hangganan. Panindigan mo kung ano lamang ang iyong  gagawin at kayang gawin na nakapaloob sa alituntunin ng kompanya at ng iyong mga kakayahan.

Buksan ang maaayos na linya ng komunikasyon sa pagitan mo at ng mga nakatataas sa iyo. Sa pamamagitan nito ay mapag-uusapan ang mga maaaring gawin upang mawala ang iyong mga alalahanin. Ito ay lubos na makatutulong lalo na sa mga taong tahimik at hindi makapaglabas ng kanilang saloobin. Mahirap ito sa simula ngunit kung magagawa mo ito marahil ay malaki ang maitutulong nito sa iyong stress.

Huwag mo din kakalimutan humingi ng tulong. Ito marahil ang isa pinakamabisang paraan ng paglaban sa anumang isipin o alalahanin sa loob ng trabaho. Hindi dapat sinasarili ang ano mang suliranin, iwasan mo rin ang labis na pag iisip at kung makaisip ka ng solusyon ay kailangan mong ipa ubaya ang mga bagay ng hindi mo kayang balikatin sa iba na mas may kakayahan na gawan ito ng karampatang solusyon. Ngunit kung ginawa mo na ang lahat ng mga ito ay marahil mas maigi na rin na lumipat ka na ng trabaho.

Para sa mga iba pang mga ‘Career Advice’ para sa mga Empleyadong tulad mo, maaring puntahan ang ating Employee Tips section. Maaring i-share ang artikulong ito sa pamamagitan ng paggamit ng social media ‘links’ sa ibaba.

Photo Credit: Getty Images