Madalas kapag nahihirapan tayo makapagbenta ay naiisipan na kaagad natin magbitiw sa posisyon. Hindi dapat ganito ang disposisyon natin sa pag-iisip. Sa halip na sisihin ang sarili, kailangan ay tingnan pa ng mabuti kung ano ang maari mong pang gawin.

Nakapanayam din natin ang isa na ngayong Graphic Designer na nagmula din sa Jobstart na programa ng gobyerno. Dito, ibabahagi niya kung paano siya nakapagsimula dito at kung bakit din
niyo nagustuhan ang ganitong klaseng trabaho.

Lahat ‘yan ay pag-uusapan natin ngayon:

01:03 Mga paraan upang makabenta
04:46 Panayam sa isang Graphic Artist/Designer na nagmula sa Jobstart Program
09:21 Quote for the Week (Salvador Dali)

“Intelligence without ambition is a bird without wings.”