Paniguradong lahat naman ng mga Salesperson ay humantong na sitwasyon na kung saan ay nahirapan sila mag-alok o mag tinda. Maraming ibang dahilan tulad ng presyo o kompetisyon ng mga kalaban kaya ang  mga parokyano ay naghahanap pa ng ibang tindahan. Pero hindi dapat maging hadlang ang iyong pamamaraan sa pag aalok ng produkto upang makabenta ka. Marahil ay naisip mo na rin na malamang ay mayroong kang magagawang paraan upang maging mas maayos ang iyong pakikitungo sa mga customers.

Narito ang ilan sa mga ginagawa ng mga Salespersons upang sila ay madaling makabenta

  1. “Hindi mo ito makukuha kahit saan.” Kung ang iyong produkto o serbisyo ay walang katulad, maaari mong gamitin ito. Dahil ang likas ng magiging kanais-nais ang iyong inaalok sa iyong mga customers.
  2. “Kailangan mo ito kunin ngayon dahil hindi na ito makukuha sa susunod na mga araw.” Halimbawa kung ang iyong produkto ay minsan isang taon lang na mabibili ay maaari mo laging ipaalala na ngayon na lamang ang pagkakataon upang bilhin o kunin ang iyong iniaalok sa kanila.
  3. “Kapakipakinabang ito.” Ipakita ang makukuhang benepisyo mula sa iyong produkto, mabuting ipagamit mo ito sa customer upang maranasan niya ang mga benepisyong makukuha mula sa iyong inilalako.
  4. Magbigay ng isang dahilan kung bakit makatutulong ang iyong iniaalok sa kanya. Isa dahilan lamang kadalasan ang inaantay ng mamimili upang tuluyan ito makumbinse upang bumili sa iyo. Ngunit mas mainam kung marami kang maibibigay na dahilan kung bakit kailangan niyang bumili sa iyo.
  5. “Madali itong gamitin.” Mag-demo ka upang makita ng customer na hindi mahirap gamiting ang iyong produkto. Bigyan mo rin siya ng pagkakataon upang magamit ang inyong produkto.
  6. Gumamit ng testimonya. Ipakita mo na may mga tao ng nakagamit nito at sila ay natuwa o napabuti ang kanilang buhay o kalagayan dahil sa iyong iniaalok.

Ilan lamang ito sa mga maaari mong gawin upang makumbinse ang mga mamimili at makabenta. Ngunit kailanan mong magsanay bawat araw at gawin ang nararapat upang mas maraming kliyente ang maging interesado. Sa huli ay hangad mo dapat na makatulong ang produkto  o serbisyo na iyong inaalok sa iyong kliyente. Makikita panigurado ng mga kliyente mo ang taos puso mong intensyon at maaring ito din ang maging dahilan upang tangkilin ang iyong produkto. Sana ay makatulong ang artikulong ito sa iyong araw-araw na gawain bilang Salesperson.

Para pa sa mga karagdagang articles tungkol sa Career, maari mong puntahan ang link na ito.

Photo Credit: Getty Images