Bawat tahanan, gusali o tanggapan ay gumagamit ng kuryente. Dahil dito kailangan lagi ng mga Electricians upang matiyak na maaayos ang daloy ng kuryente sa lahat ng mga kagamitan at ilaw sa mga bahay, gusali at opisina.

Ano ang ginagawa ng isang Electrician?

Siya ang napapanatiling maayos ang daloy ng kuryente, tinitiyak din niya na maayos ang mga kable (wiring), ang sisidlan ng breakers, at ang lahat ng may kinalaman sa pangangailangang elektrikal ng isang gusali o tahanan.

Ilan sa mga katangian ng mga maasahang Electrician:

 • Marunong ipahayag ang kanilang sarili sa kanilang mga kasama sa trabaho at kliyente.
 • Maalam sa pagpaplano ng trabaho (Kaalaman sa pagkalkula sa kinakailangan na oras at kagamitan upang matapos ang trabaho).
 • Kakayahang pisikal upang maka akyat sa matataas na lugar upang mag kumpuni, maglagay, maglapat ng kinakailangan
  upang matapos ang gawain.

Mga dapat aralin:

 1. Kaligtasan habang gumagawa
 2. Mga sukat, kalkulasyon, kagamitan at materyales
 3. Pagbasa ng ‘Blueprint’
 4. Kaalaman sa katangian ng kuryente
 5. Wastong Paggawa

Saan ka dapat Mag-aral?

May mga eskwelahan na nagtuturo ng pagiging electrician. Pero nandiyan din ang TESDA na kung saan maari ka din magtungo upang makapag aral at makakuha ng certificate. Maari mo hanapin ang pinakamalapit na tanggapan nito sa inyong lugar, pumunta lamang dito sa kanilang website.

Maaari ka rin manood muna ng mga tutorials sa internet, ngunit mas mabuti kung mayroon isang bihasang electrician na gumagabay sa iyo.

Narito ang mga kagamitan na iyong kailangan, maaari kang bumili ng paisa-isa upang hindi mabigat sa bulsa:
 • Screwdrivers
 • Pliers
 • Voltage Tester
 • Flashlight
 • Allen Wrench
 • Wire strippers
 • Iba’t ibang uri ng Panukat (Tape Measure)
 • Drill
 • Lagare (Saw)
 • Electrical Tape

Kapag dumating na ang panahaon na may sapat ka ng kaalaman, kasanayan, at karanasan sa pagiging Electrician, siguradong hindi ka mahihirapan sa paghahanap ng trabaho. Upang mas maging madali ang ang proseso sa paghahanap ng trabaho bilang Electrician, ay mag rehistro ka sa PhilJobNet.