Ang bawat negosyo o institusyon ay gumagamit ng computers para epektibong mapatakbo ang kani-kanilang operasyon. Ngunit hindi maiiwasan na paminsan-minsan ay kailangan itong kumpunihin o kailangang mag- upgrade upang mas mapatakbo ito ng maayos. Dito kinakailangan ang isang Computer Technician.

Ano ang ginagawa ng isang Computer Technician?

Siya ang nagkukumpuni ng computer, tinitiyak na maaayos din ang koneksyon sa internet, binabantayan ang kalagayan ng hardware, pati na rin ang software. Higit sa lahat ay sinisiguro din nya na ‘updated’ ang mga ito at hangga’t sa maaari ay mapatagal pa ang gamit ng mga kasulukuyang gamit na computers upang hindi din lumaki ang gastos ng mga kompanya sa pagkuha ng bagong units.

Ano ang mga kinakailangan gawin kung gusto maging isang Computer Technician?

  1. Mag-Aral. Pumili ng technical vocational school o SHS TechVoc track na maaari mong pasukan upang matutunan ang lahat ng iyong dapat matutunan. Mayroong din ang TESDA na iyong maaaring matutunan. Pumunta sa kanilang tanggapan o sa kanilang website upang malaman ang kanilang program ukol sa dito.
  2. Magsaliksik. Dahil mayat-mayat ang pagbabago sa larangan ng teknolohiya kailangan na alam mo ang bawat pagbabago dito. Buksan ang iyong mata at isip sa mga bagay-bagay na makatutulong sa iyo. Maraming videos na nagtatalakay ng pagkukumpuni o pagbuo ng computer na iyong matatagpuan sa internet kailangan mo lamang bigyan ito ng sapat na oras.
  3. Bumuo ng computer. Habang nag-aaral ay mabuting simulan mo ang pagbuo o pag-assemble ng iyong sariling computer upang malaman ang maliliit at malalaking bagay tungkol dito.
  4. Magkumpuni ng sirang computer. Kung mayroon kang sirang computer sa bahay maaari mo na itong simulan. Ngunit kung wala naman ay magtatanong tanong sa iyong mga kaibigan, kamag-anak o kapit-bahay kung mayroon silang computer na nais ipaayos sa iyo. Huwag kang maniningil upang maging madali para sa kanila ang pumayag na ayusin mo ang kanilang computer.
  5. Kumuha ng Certification. Para mas tumaas ang iyong credibilidad bilang isang technician, maaaring kumuha ng mga Certificate sa mga eskwelahan o di naman kaya ay sa mga trainining programs tulad ng TechVoc programs ng TESDA.
  6. Maging apprentice o magtrabaho ng libre upang matuto. Dito lalawak ang iyong kaalaman at karanasan para sa iyong napiling trabaho. Makakakuha ka ng mga kaalaman at kasanayan na hindi mo katutunan sa iyong mga tagapagturo o guro.

Mahalaga ang mayroong maipapakitang papel kung nais mong makapasok ng trabaho. Ngunit mas mahalaga din ang karanasan sa pagkumpuni, pag-upgrade at pagbuo ng mga computer. Mabuting maging bukas ang iyong isip sa mga pagbabagong darating sa larangang ito upang makasabay sa karamihan. Lagi ka dapat maging mausisa sa larangan ng ‘Computers’.

Kapag ikaw ay handa na maghanap ng trabaho, pumunta lamang sa PhilJobNet upang masimulan mo na ang paghahanap ng trabaho.