Hindi tama na lagi na lamang nakokontento sa kalagayan sa trabaho kahit na hirap na hirap ka na. Kaya kung ikaw ay may nais na gawing pagbabago sa iyong kondisyon sa trabaho, siguro panahon na para gawin mo ang mga ito.

Nakilala natin ang mga Graphic Designer dahil sa pag-usbong ng advertising sa internet. Sino nga ba sila at ano ano ang kailangan gawin upang maging isang Graphic Designer din.

Quote for the Week:
“Ako naniniwala ako sa palad natin. Yung paniniwala. At yung ginagawa. Yan ang swerte mo. Pero kung hinihintay mo lang ang swerte na yan. Well, mahirap. I don’t believe that na parang lottery. But if you work hard and you earn it, talagang nasa iyo na yan.”

Tatalakayin natin ang mga ito:

00:40 Para sa mga gusto ng pagbabago sa kasulukuyang Trabaho
02:06 Para sa nga gusto maging Graphic Designer
05:16 Quote for the Week (Rebecca Bustamante)