Kung nais mo ng malaman kung ano iyong gustong trabaho ay maaari mong sagutin ang mga katanungan natin sa ibaba. Walang maling sagot, ang mga tanong na inilahad natin dito ay iyong magiging gabay sa pagtuklas kung ano talaga ang iyong nais na hanapbuhay.

Maaari mong kopyahin o iprint ang artikulong ito upang maisulat ang mga bagay na nais mo talagang gawin o di naman kaya ay gayahin at isulat sa isang notebook ang mga ehemplo sa ibaba.

Magbigay ka ng sampung bagay na gusto mong gawin. Kailangang na ang mga ito ay mga bagay na talagang gusto mong gawin at hindi ipinilit ng iba sa iyo at ito. Ito ang mga bagay na laging nakakapag pasaya sayo tuwing ginagawa mo.

Kapag ginagawa mo ang mga bagay na ito ay lumilipas ang oras na hindi mo namamalayan at sa palagay mo ay kulang pa nga ang oras upang magawa mo ang bagay na ito. Nakakaramdam ka ng kasiyahan at napapansin mong madaling dumaloy ang mga bagay-bagay habang ito ay iyong isinasagawa.

Bigyan ng pahalaga ang lahat ng mga bagay na MASAYA gawin para sa’yo

Isulat ang mga ito dito:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mula sa sampung mga bagay ng gusto mong gawin ay pumili ng 3 bagay o gawain na higit mong gusto.

Isulat ang mga ito sa ibaba:
1.
2.
3.

Sa tatlong ito pumili ng isang bagay na nais mong gawin ng buong puso. Isulat sa patlang sa ibaba:
1.

Kapag napili mo na ang iyong gustong gawin ay maaari ka ng magsimula na lakarin ang tamang landas at simulan ang mga bagay na makatutulong sa iyo upang maging mabuting empleyado habang nagagawa mo na ang iyong nais para sa iyong sarili.

Minsan labas sa ating pinag-aralan o tinapos ang ating gusto maging trabaho, ngunit huwag sana itong maging hadlang para sundin mo ang iyong gusto. Kung kulang ka sa kaalaman ay maaaring kang mag-aral, magtraining o magsanay para dito. Kung hindi mo napag-aralan ang iyong nais na gawain o trabaho maaari mo itong aralin.

Kung pagiging praktikal ang iyong nais, maaaring hindi tugma ang artikulong ito para sa iyo, ngunit kung gusto mong maging masaya ka sa iyong ginagawa o ginagampanang tungkulin o hanapbuhay ay mainam na sundin ang mga nakasulat dito. Isinulat namin ito upang makatulong sa iyo upang malaman ang makakapagpasaya sa iyo at makatulong sa pagiging epektibong empleyado. Nawa’y nakatulong ang artikulong ito.

Maari mo i-bookmark ang ating Blog page upang makakuha ng mahahalagang paalala tungkol sa Job Interviews at Resume Writing.

 

Photo Credit: Getty Images