Minsan napakahirap sagutin ng simpleng tanong na ito. Maaring simple ang tanong na ito, pero sa maniwala ka o hindi ay maraming tao ang hindi kayang sagutin ito kung ano talaga ang kanilang adhikain para sa sariling buhay at hanapbuhay. Bakit kaya?

Dahil ba sa wala silang nais marating sa buhay o sa trabaho? O dahil talaga silang ideya kung ano ang gusto nila para sa kanilang sarili?

Ginagawa mo ba ngayon ang gusto mo talaga para sa iyong buhay at hanapbuhay?

Sinasabi sa mga pagsasaliksik na bibihira lamang ang mga taong may tiyak na nais para sa kanilang buhay o hanapbuhay, at nabubuhay lamang para makaraos sa pang araw-araw na pangangailangan.

Hindi naman masama ang maging simple lamang ang nais, ngunit masama na walang maging direksyon lalo na dalawang bagay na ito; buhay at hanapbuhay. Bakit? Dahil mawawalan ka ng direksyon at hindi ka lalago bilang tao.

Marami marahil ang magtataas ng kilay sa mga pahayag na ito, ngunit hindi ba magandang ideya ang magkaroon tayo ng direksyon sa buhay at hanapbuhay sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong na ito.

Ito na din yata ang pinaka mahalagang tanong sa buhay ng isang tao. Dahil kung tayo’y naghahanapbuhay o nag tatrabaho ng halos 5 limang araw sa loob ng isang linggo, ang takbo ng ating buhay ay tiyak na maapektuhan lalo na kung hindi ka masaya sa iyong ginagawa. Ginagawa mo ba talaga ang gusto mo na trabaho? Kung ikaw ay naghahanap ng trabaho, ano ba talaga ang gusto mong maging trabaho?

Kailangan malaman mo muna kung ano talaga ng iyong gustong gawin upang maging masaya ka sa iyong trabaho o hanapbuhay. Kapag natagpuan mo na ito ay walang ibang dapat gawin kung hindi maghanda upang makamit ito.

Walang mali o tama pagdating sa iyong sagot

Kadalasan ay pinapakinggan na lamang natin ang sinasabi ng iba, sinusunod ito ng pikit mata dahil wala tayong malinaw na larawan ng ating nais marating sa buhay. Likhas kasi sa ating mga Pilipino ang makinig sa sinasabi ng ating mga magulang, kamag-anak at mga kaibigan. Ngunit tama nga ba ito? Hahayaan mo na lang ba na sila ang magsabi sa’yo kung ano ang nababagay sa’yo na trabaho.

Kailangan magkaroon ka ng malinaw na adhikain upang makita mo ang iyong patutunguhan. Ikaw lamang ang makakapag bigay direksyon sa sarili mong buhay.

Walang masama kung gusto mo ang isang simpleng buhay o simpleng trabaho, at kung gusto mo na sapat lamang ng maitutustos mo para sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay. Ngunit ito lang ba talaga ang iyong gusto para sa iyong sarili at para sa kanila?

Inuulit namin, ikaw lamang ang makasasagot sa tanong na ito. Mabuting suriin mo ang iyong sarili, ang iyong mga pinagdaanan, ang iyong mga adhikain, ang gusto mong maging o gusto mo para sa iyong mga minamahal. Kapag nagawa mong maging tapat sa iyong sarili ay masasagot mo ng maayos ang tanong na ito at maaari ka nang magsimula na buoin ang nais mo, ang iyong mga pangarap, ang gusto mong mangyari sa iyong buhay at hanapbuhay. Kaya, ano ba talaga ang gusto mo para sa buhay at hanapbuhay?

Kung naghahanap ka ng bagong oportunidad upang makapagsimula sa bagong hanapbuhay, laging alalahanin na maraming naghihintay na mga trabaho sa’yo sa PhilJobNet. Kung wala pa ngayon, ay maaring bukas ay makita mo na ang nararapat sa’yo na Trabaho at Employer, mag register lamang bilang isang Jobseeker.