Dapat maging positibo lagi kapag may dumarating na Job Opportunity. Huwag hayaan na pangunahan ng takot upang hindi masayang ang oportunidad. Narito ang mga gabay upang maging handa ka sa susunod na dumating ulit ang isang opportunity para sa’yo.

Pagkatapos natin pag usapan ang responsibildad ng mga Front End Developers, tingnan naman natin kung ano ano ang mga responsibilidad
ng isang Back End Developer. Hindi na bago sa atin lahat ang kahalagahan ng websites kaya naman lalong nagiging mahalaga ang pagkakaron ng ganitong uri ng mga eksperto.

“Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do.”

Lahat ng ito ay ating pag-uusapan ngayon:

00:32 Tatlong Bagay na maaring gawin kapag nakakakita ng Job Opportunity
03:09 Mga gawain ng Back End Developer
05:14 Quote for the Week (Pele)