Ano’ng dahilan mo sa’yong pananatili sa trabaho? Kadalasan, may isang sagot ang mga empleyado sa katanungang ito. Sa kabila ng napakaraming oportunidad na kumakatok sa kanilang pinto, pinipili nilang manatili sa kanilang trabaho. Isipin ito nang mabuti. Trabaho ang pinanggagalingan ng iyong mga pangangailangan at pambayad sa lahat ng gastusin. Ito marahil ang bumubuhay hindi lamang sa’yo, ngunit pati na rin sa’yong pamilya. 

Minsan, may mga trabahong makapagbibigay sa’yo ng higit na mataas na sahod. Minsan, ito naman ‘yung maaari mong pasukan na makapagbibigay sa’yo ng ibayong kasiyahan. Dito ay magagawa mo ang iyong matagal nang nais gawin o pinapangarap. Sa kabila ng magagandang oportunidad na ito, madalas ay hindi na iniisip ng empleyadong maghanap pa ng bagong trabaho. Ito ay dahil nakaramdam na siya ng pagkakuntento sa trabaho.

Ayon sa Time Magazine, anu-ano nga ba ang mga dahilan ng pananatili sa trabaho?

  • May mabubuting katrabaho
  • May pagkakataon siya ritong makatulong sa iba
  • Maayos ang pakikitungo ng boss
  • Walang ibang mapasukang trabaho
  • Masaya sa kanyang gawain
  • Tugma ang trabaho sa iba pang aspeto ng buhay
  • Maraming benepisyo
  • Mataas ang sahod
  • May malalim na ugnayan sa kumpanya
Isipin nang mabuti: Matatagpuan ba sa iyong trabaho ang isa, ilan, o lahat ng mga dahilang nabanggit? Kung oo, pagbati sa iyong matagumpay na pagpili ng trabaho! Kung hindi naman, maganda marahil na ikaw ay mag-isip isip na. Sa mga susunod na taon, nakikita mo pa ba ang iyong sarili sa parehas na trabaho?
Tanungin ang sarili, “Anong direksiyon kaya ang nais kong sundin nang maging mas mabuti ang estado ng aking buhay?” Pagnilay-nilayan nang mabuti ang sagot sa mga tanong na ito  at gawing gabay ang mga dahilang nabanggit. Ang pananatili sa trabaho ay parang isang katuwang sa buhay. Dahil sa huli, kailangan mong piliin iyong kaya mong pagsilbihan sa kabutihan, kahit masama na ang estado, at sa katagalan.