Hindi dapat madaliin ang iyong sarili kung nais mo mag-apply ng trabaho. Tandaan na hindi ito parang karera na kung saan ang pinakamabilis ang siyang magwawagi. Kinakailangan din nating huminto panandalian upang tiyakin at siyasating mabuti kung maayos ba ang mga kailangan sa trabahong nais pasukan.

Gamitin ang mga gabay na tanong na ito bago mag-apply ng trabaho sa mga kumpanya:

1

May kakilala ka ba sa kumpanyang gusto mong pasukan?

Hindi naman mahalaga kung mayroon o wala, ngunit isang bentahe kung may kakilala ka dahil mabibigyan ka nito ng impormasyong maaari mong magamit sa iyong pag-a-apply. Bukod pa dito, kapag nalaman na referral, kakilala o kaibigan ka ng isang mabuting empleyado ng kumpanya, mas mataas ang posibilidad na ikaw ay matanggap.

2

Sapat ba ang iyong karanasan at kaalaman ukol sa papasuking trabaho?

Mas mabuti kung maalam ka sa trabahong nais pasukin.  Kung wala ka namang sapat na kaalaman dito ay huwag  panghinaan ng loob. Maaari kang makakuha ng karanasan mula sa pagiging intern o kaya naman sa training na inaalok ng TESDA at iba pang organisasyon.

3

Ano ang alam mo tungkol sa kumpanya na iyong pag-a-applyan? 

Mahalagang pamilyar ka sa industriyang kinabibilangan ng kumpanya, maging sa kanilang produkto o serbisyo. Magagamit mo ang kaalaman na ito pagdating ng interview. Magsaliksik nang mabuti sa internet upang malaman ang mahahalagang impormasyon tungkol sa kumpanya.

4

Maayos na ba ang iyong resume? 

Tiyakin na sapat at maayos ang impormasyon sa iyong resume. Dapat na malinaw na nakalagay dito ang iyong mga kakayahan at kaalaman. Siguraduhing tugma ang mga ito sa trabaho na nais mong pasukan upang mapansin at mangibabaw laban sa lahat ng mga aplikante.

5

Madali ba ang pagpunta sa papasukan mong trabaho?

Alamin mo rin kung maayos kang makapupunta sa iyong trabaho. Mas mainam na hindi kalayuan ang lokasyon ng iyong papasukan upang makaiwas sa mabigat na daloy ng trapiko.  Makakasama sa iyong kalusugan kung mas marami ka pang oras na gugugulin sa kalsada kaysa sa pagpapahinga.

6

Mayroon ka bang online presence na maipapakita sa mga hiring managers?

Upang magkaroon ng maaayos na profile online, maaari kang gumawa dito mismo sa PhilJobNet website o sa ibang job portals. Mailalagay mo dito ang iyong mga kaalaman, tinapos na kurso at iba pang impormasyon na makatutulong sa iyong paghahanap ng trabaho.  Mas malaki rin ang tiyansa na ikaw na mismo ang matawagan ng kompanya sa oras na makita nila ang iyong online profile tulad ng ating vanity page na libreng magagamit ng registered Jobseekers. Samantalahin mo ang pagkakataon na ito dahil marami sa mga recruiters ang naghahanap ng empleyado sa mga job portals tulad ng PhilJobNet.

Walang katulad ang maayos na paghahanda at pagsasaliksik para sa nais mong trabaho. Ito ang magbibigay sa iyo ng higit na kaalaman upang umangat at mapansin ng Recruiters. Kaya sikapin mong sagutin ang mga tanong na ito bago sumubok muli na maghanap ng trabaho.