Kung tawagin sila ng iba ay minsan sales ladies o sales men. Maari din product specialist, brand ambassadors at iba pa. Madalas natin silang makita sa malls at groceries at ang trabaho ng mga merchandisers ay ang mag alok ng produkto, magbigay ng karagdagang impormasyon at tulungan ang mga parokyano sa kanilang pamimili.

Ano ba ang dapat o mabuting ginagawa ng mga taong madalas nakikipag usap sa mga customers upang mag-alok ng mga produkto?

Sila mismo ang nagbibigay ng tinig sa mga produkto ng mga kumpanya. Kaya ano man ang kanilang gawin o sabihin ay maaaring makaapekto sa imahe ng produkto o establishments na kanilang pinapasukan.

Narito ang mga bagay na inyong maaaring gawin bilang Product Salesperson o Merchandiser sa Mall

1. Palagi dapat na maayos ang iyong disposisyon. Hindi ka maaaring mawala sa iyong pormal na pakikitungo sa mga customers. Kung mayroon kang problema o suliranin na pinagdadaanan mabuting isang tabi mo muna ito upang maasikaso mo ang mga taong dumarating sa inyong tindahan.

2. Handa ka dapat tumulong sa mga customers. Dapat lagi kang handa na tumulong sa kahit na sinong customer maging ano man ang estado nila sa buhay. Ito ang isa sa pinakamahalagang katangian ng isang product merchandiser.

3. Maayos ang pangangatawan at pananamit. Ito ang isang bahagi ng iyong trabaho na kailangan na hindi mo malimutan. Lagi na kailangan ang magandang ngiti at maayos na pananamit kung ikaw ay haharap sa mga customers sa araw-araw bukod siyempre sa maayos na paikikitungo sa kanila.

4. Laging isa-isip ang kapakanan ng mga customer. Walang ibang mas hihigit pa sa kapakanan ng ating customer sila dapat lagi ang numero uno sa ating mga isipan habang tayo ay nasa lugar ng trabaho.

5. Aralin ng mabuti ang lahat ng produkto ng kumpanya. Ito ang makapagbibigay ng higit na kaalaman upang mapaglingkuran ng mabuti ang inyong mga parokyano. Ang isang empleyadong walang tigil sa pag aaral ng mga produkto o serbisyo ng kompanya ay isang mahalagang bahagi nito. Kaya sikapin mong aralin ang mga bago at lumang impormasyon na makatutulong sa iyong gawain.

Alalahanin mong lagi na ang mga parokyano ang dahilan kung bakit ka ngayon mayroong trabaho bilang merchandiser. Ang iyong tapat at taos pusong paglilingkod ang kanilang inaasahan mula sa iyo ay magbubunga din ng maganda tulad ng pag-angat sa iyong trabaho. Kaya naman kailangan na gawin mo ang lahat ng iyong makakaya upang paglingkuran sila.