Karamihan sa atin ito ang dahilan sa paglipat ng trabaho o ng pangingibang bayan upang mag hanapbuhay. Ngunit ito lang ba talaga ang dapat binibigyan ng pansin kung tayo ay maghahanap o lilipat ng trabaho?

Mahalaga din ang iyong kasiyahan sa trabaho at mayroon kang natutulungan habang nagagawa mo ang iyong mga tungkulin. Hindi lamang ang sweldo ang mahalaga sa hanapbuhay. Ngunit madalas ito lamang ang dahilan ng karamihan kung bakit tayo lumilipat ng trabaho o kaya naman ay nangingibang bayan ang iba upang lumaki ang kita kahit marami itong kapalit.

Mga Ibang Aspeto na Mahahalaga din sa Pagpili ng Trabaho

1. Pagtulong sa Iba
Mabuti rin kung may natutulungan tayo habang nagagawa natin ang ating tungkulin sa trabaho. Malaki ba ang magiging epekto ng iyong ginagawa sa ibang tao? Iba ang saya na naibibigay kapag alam mo na may naitutulong ka din sa ibang tao sa pamamagitan ng iyong trabaho.

2. Biyahe sa Trabaho
Marami din na iba pang mahahalagang bagay tulad ng lapit ng iyong pinapasukan at ang trapik na maaaring makaapaketo sa iyong pagbiyahe. Sapagka’t maaring magkaron ito ng malaking epekto sa iyong buhay. Tulad na lamang ng pagkakaron ng sapat na oras sa pamilya at maayos na kalusugan.

3. Ang Kalusugan ay Kayamanan
Kung masasakripisyo ang iyong pangangatawan o pag-iisip ay kailangan pag-isipan na mabuti kung kaya mo ba magtatagal sa isang trabaho o hindi. Bigyan halaga kung ligtas ba ang lugar na iyong pinapasukan o di naman kaya ay kung sila ay magbibigay sa’yo ng nararapat na ‘health coverage’ upang mapangalagaan ang iyong kalusugan.

4. Pakikisama
Kasundo mo ba ang ang iyong mga kasamahan sa trabaho? Hindi mo sila kailangan maging kaibigan. Ang mahalaga ay mabuti silang impluwensiya at madaling pakisamahan ang iyong mga ka-trabaho upang mas ganahan kang pumasok at mas maging kanais-nais ang pag-gawa ng iyong tungkulin.

5. Kultura ng Kompanya
Malaking bagay din ang kultura ng kompanya. Dito nag-uugat ang mabubuting kaugalian ng mga tao sa loob ng kompanya. Kung maganda ang kinamulatang kaugalian sa iyong pinapasukan magiging kaaya-aya ang iyong pag tratrabaho dito. Kaya kung makahanap ka ng kompanyang ganito, isa itong magandang dahilan upang manatili dito kung isa kang kasulukuyang empleyado na dito o di naman kaya ay magandang lumipat dito kung ikaw ay naghahanap pa lamang ng malilipatan.

Tandaan, hindi sapat na dahilan ang antas ng sahod lamang upang lumipat sa ibang kompanya. Kailangan mo din bigyan ng pahalaga ang mga bagay na ating nabanggit sa itaas. Kaya kung nag-iisip ka na lumipat o maghanap ng bagong mapapasukan, timbangin muna ng mabuti ang mga benepisyo at mga bagay na maaari makaapekto sa iyong pag-gawa, kalusugan, at pagkatao.