Sa panahon ngayon halos lahat ng tao ay may koneksyon na sa internet at madalas ay tumitingin sa mga impormasyon na makatutulong sa iba’t ibang bagay. Ang mga websites na ito ay nakikita o napupuntahan dahil sa mga websites, portals, o blog. Hindi ito magiging posible kung wala ang abilidad ng isang ‘Web Designer’ na katulong ng mga programmers sa paggawa at pag design ng mga web sites.

Kung iisipin, napalaki ng pagkakataon para sa isang nagnanais na magsimula sa trabahong ito lalo na sa panahon ngayon. Halos lahat ng kompanya ay nangangailangan ng sariling ‘website’ upang mas mapaglingkuran ang kanilang mga kliyente at ‘customers’. Dito na papasok ang isang web designer.

Mga Kakayahan na Kinakailangan ng isang Web Designer

Ito ang ilan sa mga kaalaman na kailangan mayroon ka upang makapasok sa ganitong trabaho:

HTML (Hyper Text Markup Language)

Ito ang isa sa pinakamahalagang programming language na dapat aralin ng isang nagnanais na maging web designer. Kailangan mo ng sapat na kaalaman sa paggamit nito upang ikaw ay makabuo ng ‘web designs’ at mailathala ang mga ‘layout’ na iginuhit.

CSS (Cascading Style Sheets)

Mahalaga ito dahil tumutulong ito upang maayos na mai-display sa computer screen ang impormasyon sa website. Ito ang programming language na bubuo ng ‘frame’ ng isang ‘layout’ upang maging maayos ang impormasyon na lumalabas sa isang ‘website’.

Kaalaman sa pag ‘Layout’ at ‘Disenyo’

Importante din na may alam ka sa pagpapaganda at ng maayos na desenyo ng website o webpage. Mahalagang nakasubay subay ka sa mga bagong disenyo sa iba’t ibang industriya. Nandiyan din ang mga iba’t ibang uri ng kombinasyon sa kulay, ‘fonts’ at iba pang mga elemento.

Ang mga tatlong bagay na ito ay mahalaga upang magkaroon ka ng sapat na kakayahan upang maging isang Web Designer. Kung napag-aralan mo na ang mga ito habang ikaw ay nasa eskewelahan ay mas maigi din na tingnan mo muna kung sapat na din ba talaga ang iyong kaalaman para sa merkado ngayon. Kailangan mo din bumuo ng ‘portfolio’ o mga ehemplo ng iyong nagawa na proyekto upang maipakita sa mga Employers.

Marami pang kaalaman at bagay na kailangan mong matutunan tulad ng ‘digital marketing’, ‘search engine optimization’, ‘database management’ at marami pang iba. Ngunit ang tatlong unang nabanggit ang ilan sa pinakamahalagang bagay na kinakailangang alam gawin ng isang Web Designer.

Kailangan din ng patuloy na pag-aaral at pagsasaliksik. Huwag mong palalampasin ang pagkakataon na matututo ng mga bagong ‘skills’ sa paggawa. Gawin mo na laging bukas ang iyong isip sa mga bagong kaalaman. Bukod sa mga nabanggit, may mga paraan na upang mas mapadali ang iyong paghahanap ng trabaho sa PhilJobNet. Kailangan lang na magrehistro ka sa sa www.PhilJobNet.gov.ph kapag handa ka na maghanap ng trabaho.