Maraming nagnanais na maging isang Accountant. Higit na sa walumpung (80) taon na ang propesyon na ito at hanggang ngayon ay malaki pa rin ang pangangailangan para sa mga Accountants ng maraming kumpanya.

Tingnan natin kung ano ano nga ba ang kaakibat kung nais ng isang tao magkaroon ng matagumpay na Career sa Accountancy. Kailangan nga ba maging isang ganap na Certified Public Accountant (CPA)?

Ang Daan sa Pagiging Certified Public Accountant (CPA)

Suriin ang Sarili

Magaling ka ba sa numero o sa matematika? Kung hindi ka man magaling sa numero pero may matindi kang pagnanais na maging isang accountant, handa ka ba na gawin ang lahat para matupad ang iyong pangarap? Kung ang sagot mo ay “Oo”, malamang ay tama ang iyong desisyon na pasukin ang larangang ito.

Mag-aral ng Accountancy sa Kolehiyo

Ito ang pinaka-mahalagang bagay na iyong dapat gawin. Ngunit gawin mo lamang ang pagpasok sa kursong ito kung ito talaga ang iyong nais gawin sa hinaharap at hindi dahil napilitan ka lamang o dahil nababalitaan mo na malaki kasi ang kinikita ng mga graduate ng ganitong kurso. Mayroong 2 year short-course for Accountancy na maaring kunin ngunit hindi ito.

Pagbutihin ang iyong Pag-aaral

Galingan o pagbutihin ang iyong pag-aaral sa mga major subjects sa Accountancy. Magagamit mo ang lahat ng iyong pinag-aralan hindi lamang upang makatapos ka sa pag-aaral at paghahanda sa pagkuha ng board exam.

Maghanap ng Internship na angkop sa Accounting

Makatutulong din ang pumasok sa mga kompanyang naghahanap ng interns na marunong sa accounting upang lumawak ang iyong kaalaman at mas lumaki ang iyong pagkakataon makakuha kaagad ng trabaho pagkatapos ng kolehiyo.

Pumasa ng CPA Board exam

Upang maging ganap na Accountant, kailangan mong ipasa ang board exam ng iyong Accountancy course. Seryosohin ang iyong pag re-review. Maari din mag sanay ng mag-isa o kaya naman ay dumalo sa isang accountancy review center kung kakayanin ng budget upang maging mainam ang pag re-review bago mag board exam.

Hindi kinakailangan makakuha kaagad ng CPA kaagad upang makapagtrabaho sa mga ‘entry level’ na posisyon bilang Accountant. Maari ka naman din makapag apply sa mga trabaho bilang Accounting Assistant, Clerk o Staff. Sa pamamagitan din ng pagtratrabaho muna, maaring makapag ipon ka din ng pang tustos para makapag apply bilang isang CPA balang araw.┬áSana ay nakatulong ang mga tips na ito sa iyo lalo na kung nag-nanais ka maging isang Accountant.

Marami pa kaming artikulo dito sa Philjobnet na makatutulong sa iyong paghanap ng trabaho kailangan mo lamang magrehistro o kaya puntahan ang ang aming website.

Kung nais mo pa makapag basa ng ibang mga gabay, maaring puntahan ang ating Career Advice section.