Kung sakaling hindi ka na masaya sa iyong trabaho, kailangan na manumbalik ang iyong dating sigla at saya habang ginagawa mo pa ang iyong pang araw-araw na mga tungkulin.

Mahalagang maging masaya ka sa iyong ginagawang trabaho upang maging mas epektibo, produktibo at maayos ang iyong gawain. Ito din ang mahahalagang elemento upang maging matagumpay sa napili mong ‘Career’.

Ayon kay Toni Thompson ng The Muse, isang sikat na job portal, mas mabuti daw na umalis o mag resign sa trabaho lalo na kung ikaw ay nayayamot na o galit dahil sa sitwasyon sa iyong pinapasukan bago pa man magkaroon ng hindi kanais-nais na mga pangyayari.

Ngunit ang pag-alis nga ba ang pinakamagandang hakbang kung ikaw ay hindi na masaya sa iyong kasulukuyang trabaho? Malalaman mo sa pamamagitan ng pagsagot sa mga karagdagang tanong sa ibaba.

Pagsusuri sa iyong Sitwasyon sa Kasulukuyang Trabaho

1. Bakit mo nga ba gusto lumipat?

Maaring pag-isipan kung bakit ka nakararamdam ng ganito. Alamin mo muna kung saan nagmumula ang ganitong pakiramdam. Dahil ba nahihirapan ka? Hindi ka masaya sa iyong natatanggap na suweldo at benepisyo? O di naman kaya’y mayroon ka ng napupusuan na ibang gustong gawin.

2.Nakausap mo na ba ang iyong ‘Boss’ o ang mga katrabaho mo tungkol dito?

Mahirap gawin, pero kailangan mo din makipag-usap sa iyong boss o sa mga kasamahan sa iyong pinapasukan upang mabigyan ng solusyon ang iyong sitwasyon. Ang hakbang na ito ay maari mong gawin kung bukas na ang iyong loob na bumitiw sa trabaho at gusto mo ng malaman kung alin ang pinaka maayos na pamamaraan upang maipasa ang trabaho sa iba. Maari din dumating ang mga pagkakataon na mabigyan ka ng ‘counter offer’ sa benepisyo at suweldo kung ito ang naging dahilan ng iyong pagbibitiw.

3.Ginawa mo na ba lahat ng maaring gawin upang hindi magbitiw muna?

Sa huli, kailangan tandaan lagi na hindi pagbibitiw ang solusyon. Iba iba ang solusyon sa bawat sitwasyon. Kung may hindi pagkakaunawaan na kaya pa naman ayusin, gawin mo muna ito. Kung ikaw ay nahihirap sa pamamalakad sa kumpanya, kailangan mo lang muna ipaalam ito sa maayos na pamamaraan upang maagapan ang paglala ng sitwasyon at mabigyan agad ng karapatang solusyon ang iyong suliranin.

Kung buo na talaga ang loob mo at gusto mo na talagang lumipat, mas maigi na maghanap ka muna ng bagong trabaho lilipatan upang hindi mo mailagay ang iyong sarili sa mas mahirap na sitwasyon. Bukas lagi ang PhilJobNet upang tulungan ka maghanap ng trabaho.