Ang kahalagahan ng Telemarketing sa Negosyo | Buhay at Hanapbuhay Episode 56

Isa sa pinaka epektibong pamamaraan ng pagbebenta ay ang Telemarketing. Maaring hindi na bago ito pero hindi maikakaila ang pagiging praktikal nito para sa isang kompanya. Kilatisin din natin ang mga magagandang katangian ng isang epektibong Telemarketer.

Sa ikalawang bahagi ng ating panayam sa propesyon ng pagiging isang Social Media Marketer ay malalaman natin kung ano ang kailangan gawin para makapasok at magtagumpay sa ganitong uri ng trabaho.

Pag-usapan natin ang mga ito sa episode ngayon:

00:43 Bakit kailangang kumuha ng Telemarketers sa isang Negosyo
02:43 Ikalawang Bahagi ng Panayam sa isang Social Media Marketer
17:27 Quote for the Week (Drew Gilpin Faust)