Kung nais mong subukan ang mag trabaho bilang Customer Service Representative, kinakailangan
mo ang tamang ‘skill set’ tulad ng kakayahan sa paglutas ng problema, tamang pakikinig at iba pa.

Sa unang bahagi ng ating panayam sa isang Social Media Marketer ay makakakuha tayo
ng impormasyon kung ano mga ang kaakibat ng propesyon na ito.

Sa episode na ito:

00:48 Paano maging isang Customer Service Representative
02:20 Unang Bahagi ng Panayam sa isang Social Media Marketer
15:13 Quote for the Week (Emma Watson)