Narinig mo na ba ang 21st Century Skills? Sa panahon ngayon, hindi sapat na alam mo lang kung paano gawin ang iyong trabaho. May mga bagay tulad ng tamang pakikisama sa katrabaho at ‘creative thinking’ na kinakailangan upang mas maging maigi ang ating buhay sa opisina.

Alamin naman natin ang pagkakaiba ng Social Media Marketing at Traditional Marketing. Saang aspeto ba nagiging magkaiba ang dalawa upang mas malinawan kayo kung para sa inyo nga ba ito.

Ating pag-usapan ito sa episode ngayon:

00:40 Bakit mahalaga ang 21st Century Skills
04:13 Ano ang kaibahan ng Social Media Marketing at Traditional Marketing
10:20 Quote for the Week (Frederick Douglass)