Hindi lamang work experience at educational background ang tinitingnan ng mga employers. Sa katunayan ay wala sa iyong Resume ang mahahalagang bagay na hinahanap nila. Ang mga empleyadong may taglay ng mga abilidad at katangian na ito ang mga taong madaling makahanap ng trabaho.

Kung nais mong madali kang makahanap ng trabaho mabuting malaman mo ang mga katangiang iyon, sa ibaba ang mga ito:

Talino
Ito ang pangunahing katangian na hinahanap sa isang aplikante. Tinitingnan ng mga recruiter ang talas at antas ng isip ng isang potensyal na empleyado.

Sigasig
Ang mga taong hindi makahintay na gawin ang kanilang mga trabaho, masaya din nilang sinisimulan at tinatapos ang kanilang gawain.

Abilidad
Ang mga kakayahan at abilidad na gawin ang trabaho sa organisasyon ay mahalaga sapagkat ito ang dahilan kung bakit tinatanggap ang isang aplikante

Ugali
Taglay nila ang mabuting kalooban na kailangan upang matiwasay ng makapagtrabaho.

May kusa
Hindi na kailangan na sabihan o utusan na gawin o tapusin ang kainilang gawain, kusa nila itong sinisimulan at tinatapos.

Mapagsaliksik
Walang tigil ang kanilang pag-aaral sa mga bagay ng makatutulong upang maging matagumpay sila sa kanilang propesyon at mga gawain.

Pakikisama
Marunong silang makihalubilo sa kanilang mga ka-trabaho at sa mga tao sa loob at labas ng organisasyon para sa matiwasay na paggawa.

Maayos na pag-iisip
Ang mga trabahanteng malawak ang pag-iisip ay malamang na makahanap kaagad na mapapasukan dahil bukas ang kanilang isip sa lahat ng bagay.

Ang mga ito ang mga pangunahing katangian na hinahanap ng karamihan sa mga kompanya. Sikapin mong magkaroon ng mga abilidad at katangiang ito upang mas lumaki ang iyong pagkakataon ng matanggap sa trabaho.