Naranasan mo na ba ang mag apply sa isang trabahong kayang kaya mo naman pero hindi ka pa rin natanggap? Malamang ay kinulang ka din ng isa pang bagay, ang kumpyansa sa sarili.

Ngunit paano nga ba kung wala kang pananalig sa iyong sariling mga kakayahan? Paano nga ba magkaroon ng kumpyansa sa sarili?

Narito ang iyong mga maaaring gawin upang tumaas ang iyong kumpyansa sa sarili:

1. Isipin mo na kayang kaya mo ang mga pagsubok na iyong kakaharapin sa pag-aaply ng trabaho.
2. Tiyaking handa ang iyong isip sa mga tanong at pagususlit na iyong kahaharapin.
3. Ihanda ang iyong pananamit at siguraduhing komportable ka din sa iyong susuotin.
4. Kailangan din na sapat ang iyong kaalaman at kasanayan sa iyong papasuking trabaho.

Ang pinakamahalaga sa mga ito ay ang iyong pag-iisip dahil dito nagmumula ang lahat ng bagay na iyong makakamit o hindi magagawa. Nasa isip mo ang iyong tagumpay at kasawian kaya kailangan na pangalagaan mo ito.

Ito naman ang mga ilang bagay na dapat gawin upang pangalagaan ang iyong mga iniisip at sa huli ay tumaas ang iyong kumpyansa sa sarili:

1. Piliin ang iyong mga pinapanood sa telebisyon, sinehan, sa social media o sa internet. Kung hindi kapakipakinabang at walang kabuluhan ay mas mabuting huwag mo na itong panuorin.
2. Punuin ang iyong isip ng mga bagay na makapagpapaunlad sa iyo bilang tao at empleyado.
3. Maging positibo sa lahat ng bagay. Mag-isip lamang ng iyong ikabubuti at sa ikabubuti ng iba upang masanay ang pag-iisip.

Kung pawang mabuting bagay ang iyong iniisip para sa iyong sarili at para sa iba ay maganda rin ang lalabas sa lahat ng iyong sasabihin.

Hangad namin dito sa PhilJobNet ang iyong tagumpay sa paghahanap ng trabaho. Huwag mag-atubiling kausapin kami sa pamamagitan ng email, web-chat o sa facebook messenger upang mas higit ka naming matulungan.