Buhay at Hanapbuhay Episode 48

Kung ikaw ay isang jobseeker, hindi maikakaila ang kaba sa tuwing ikaw ay pupunta sa isang opisina para sa isang interview. Ngunit kung ikaw ay may kumpyansa sa sarili, ang takot na maaring hindi talaga nawawala kahit kanino man, ay laging magiging kakampi mo upang
maging tagumpay sa paghahanap ng trabaho.

Nakausap din natin ang isang bago pa lamang sa larangan ng Sales sa isang manpower company. Dito niya inilahad ang kanyang buhay bilang isang working student
at nagbahagi din ng kanyang pananaw kung paano magiging matatag upang malamapasan at makita ang tamang trabaho para sa’yo.

Ito ang pag-uusapan natin sa episode ngayon:

00:27 Bakit kailangan ng kumpyansa sa sarili sa paghahanap ng trabaho
02:32 Panayam sa isang Sales & Business Dev. Associate na dating working student
18:31 Quote for the Week (Neil Donald Walsch)