Ang kawalan ng direksyon kung naghahanap ng trabaho ay hindi magandang panimula kung gusto mo lamang matanggap agad. Kung hindi mo alam kung anong klaseng hanapbuhay ang iyong gusto ay malamang mahihirapan kang makakuha ng trabaho o di naman kaya ay magtagal sa isang trabaho.

Kung hindi mo alam kung anong trabaho ang gusto mo, mabuting alamin mo muna ang mga sumusunod:

1. Ano ba ang iyong pinag-aralan?

Ito ang pinakamabisang paraan upang malaman ang tamang trabaho para sa’yo. Base sa iyong pinag-aralan o natapos na kurso ay malalaman mo agad kung ano ang nararapat na hanapbuhay na ugma para sa iyo.

Kung wala ka naman natapos na kurso o degree ay huwag mangamba. Maraming paraan upang malaman mo kung ano ang dapat na trabaho na swak para sa iyo. Kailangan mo lang din alamin kung ano ano ba ang mga bagay na hilig o kaya mo gawin na maari mo magamit upang makapagtrabaho.

2. Saan ka magaling?

Isa ito mabisang paraan upang malaman kung anong hanapbuhay ang dapat sa iyo. Kung magaling ka sa pakikitungo sa mga tao at mayroon kang kaalaman sa paggamit ng computers, o di naman kaya’y marunong ka din magsalita ng Ingles ay maaari kang mag-apply bilang isang customer service representative o tech support agent. Ikaw lamang ang mas nakakaalam kung ano ang iyong mga skills at kung saan ka magaling. Gamitin mo ito upang lalong mas magustuhan mo ang trabaho na iyong papasukin.

3. Ano ang mga pagsasanay o ‘training’ na mayroon ka?

Kung nagsanay ka bilang isang mekaniko sa TESDA o sa isang training center ay madaling kang makapasok bilang isang mekaniko o helper sa isang talyer. Depende sa iyong mga tinapos na training ang maaari mong pasukang trabaho, kaya ilagay ito sa iyong resume at sabihin ito sa mga nakakausap mong recruters para mas maging madali sa kanila ang pag-hahanap ng saktong trabaho para sa iyo.

4. Ano ang iyong Job Experience?

Hindi na magiging mahirap para sa iyo na maghanap ng trabaho kung ikaw ay may nakalipas na hanapbuhay na maaari pagbasihan ng iyong susunod na trabaho. Pwede maging pareho lamang na trabaho ang iyong pasukan o kaya naman ay nakahanay sa dating ginapanan na tungkulin. Isulat mo din ang mga OJT o di naman kaya’y summer

5. Ano ang iyong background?

Kung isang anluwagi o karpintero ang iyong ama ay malamang marunong ka rin ng gawain ng isang karpintero. Dahil dito ilang taon ang ginugul mo sa panonood at pagtulong sa iyong ama sa kanyang trabaho. Dahil dito may mga natutunan kang mga kaalaman na nakatuon sa paggawa o trabaho ng isang karpintero.

Maiiwasan mo ang pagsasabi ng “kahit anong trabaho na lang po” sa tuwing kakausap ka ng isa recruiter o job consultant, dahil sa mga tanong na ating inilahad. Balikan mo lamang ang mga tanong na ito upang maging mas madali para sa iyo ang paghahanap ng trabahong swak sa iyong mga kakayahan.