Buhay at Hanapbuhay Episode 46

Nagiging matagumpay ang paghahanap ng trabaho sa karamihan dahil sa isang katangian- ang pupusurgi, o ang hindi kaagad pagsuko. Kung hindi ka nakuha sa isang aplikasyon, ay maaring sa susunod ay mag tugma na ang iyong kakayahan sa isang Employer. Siguraduhin mo lamang na alam mo din ang mga bagay na dapat paghandaan sa susunod na aplikasyon.

Nagkaron din tayo ng pagkakataon makausap ang isang IT Consultant at Developer para sa Gobyerno. Ibinahagi niya ang ilang mahahalagang bagay kung gusto mong pasukin ang larangan ng IT Development at Consultancy.

Ito ang ating mga pag-uusapan sa episode na ito:

00:24 Don’t take ‘No’ for an answer when looking for work
02:35 Panayam sa isang IT Consultant ng gobyerno
11:10 Quote for the Week (Vincent Van Gogh)