Buhay at Hanapbuhay Episode 45

Bakit nga ba mahirap sagutin para sa iba ang tanong sa interview na “Can you tell me something about yourself?” Nagiging mahirap lamang ito kung hindi malinaw ang ating pananaw kung para saan ang tanong na ito at kung paano natin magagamit ang pagkakataon na ito upang maipakita ang ating kakayahan.

Sa ating ikalawang panayam sa isang Asst. Project Coordinator ng DOLE-BLE for Jobstart program, naibahagi niya
ang kanyang experience bilang isang working student, para saan ang Jobstart program at kung paano ba siya nagtagal
sa kanyang trabaho.

Lahat ‘yan sa episode na ito,

00:38 Paano nga ba sagutin ang tanong sa interview na- “Can you tell me something about yourself?”
03:58 Ikalawang panayam sa isang Asst. Project Coordinator ng DOLE-BLE tungkol sa Jobstart at pagiging working student
09:56 Quote for the Week (Eric Hoffer)