Buhay at Hanapbuhay Episode 43

Hindi ‘suwerte’ ang dahilan kaya madaling nakakakuha ng trabaho ang ibang mga tao. Mayroon silang tatlong mga kakayahan na angkop para sa mga pangangailangan ng mga employers. Ano ano nga ba ang mga ito?

Nabigyan din tayo ng pagkakataon malaman kung ang DOLE AMP na programa ng DOLE para tulungan ang mga empleyadong naapektuhan ng K to 12 education system mula sa isa sa kanilang mga empleyadong tumutulong sa pagsulong nito.

‘Yan ang laman ng episode na ito:

00:33 Three (3) Skills that can help you get hired fast
02:51 Panayam sa isang Program Administrative Staff ng Bureau of Local Employment
16:44 Quote for the week (Amelia Earhart)