Buhay at Hanapbuhay Episode 42

Malaki ang kahalagahan ng pagiging simple ng isang resume sa iyong pag-aaply sa trabaho. Dapat itong pumasa sa labing tatlong (30) segundo na pagsubok upang lalong tumaas ang iyong pagkakataon na magpatuloy sa susunod na hakbang sa aplikasyon.

Patuloy ang ating pakikipagpanayam sa ating mga Bureau of Local Employment employees. Nakapanayam naman natin ang isang Project Coordinator na in-charge sa NSRP (National Skills Registration Program) na kung saan ay nakapagbahagi din siya ng mahahalagang payo sa mga estudyanteng malapit ng magtapos at magtrabaho.

Alamin natin lahat ito sa episode na ito:

00:33 Paano pumasa sa 30-second Resume Test
03:43 Panayam sa isa pang BLE Project Coordinator for the National Skills Registration Program
20:25 Quote for the Week (Zig Ziglar)