Ang pinakamahirap sa lahat ay ang unang pagkakataon na paghahanap ng trabaho. Bakit? Sa kahit anong bagay naman kasi, basta unang beses mo pa lang ginagawa ay mahirap talaga. Siguraduhin mo lamang na handa ka din magpursige at siguradong magiging positibo din naman ang iyong paghahanap.

Maliban dito, ito din ang mga bagay na maaari mong gawin upang mas madali kang makahanap ng trabaho:

01

Ihanda ang iyong resume o bio-data.

Ngunit kung hindi mo alam kung paaano sumulat o gumawa ng resuem o bio-data ay maaari kang magpatulong sa iyong mga kaibigan, kapatid, o kamag-anak na may kaalaman hinggil dito. Tiyak na mayroong makatutulong sa iyo. Ngunit kung sakaling walang taong makatutulong sa iyo ay mayroong artikulo sa PhilJobNet na makatutulong para makapagsulat ka ng iyong bio-data o resume.

02

Alamin ang mga maaaring itanong sa job interviews.

Upang maging handa ka sa iyong darating na job interviews, kailangan ay pamilyar ka sa mga itinatanong dito. Mayroon din tayong artikulo tungkol sa tamang pagsagot sa mga tanong sa job interviews sa PhilJobNet – Interview Guide 1 Interview Guide 2

03

Isulat ang iyong mga kaalaman at kasanayan.

Mabuting ilista ang mga ito upang mailahad mo sa mag-i-interview ang iyong mga magagawa para sa kompanya. Isa itong mabisang paraan upang mapaghandaan mo ang iyong mga sasabihin sa interview para hindi ito mawaglit sa iyong isipan.

04

Magbihis ng angkop.

Hindi kailangang mamahalin ang iyong isusuot kung maghahanap ka ng trabaho. Ang mahalaga ay malinis, maaayos at naaangkop para sa paghahanap nag trabaho ang iyong kasuotan.

05

Magsanay ng ugmang skills para sa trabahong iyong nais pasukan.

Isa itong mabisang paraan upang mas lumaki ang iyong pagkakataon na matanggap sa trabaho. Iba-iba ang kailangang depende sa industriya na papasukan mo. Dapat ay mayroon ka na nito bago ka pa man mag-apply.

06

Huwag hihinto hanggang hindi ka pa nakahahanap.

Madalas ito lamang ang naghihiwalay sa mga taong nakahahanap ng trabaho at sa mga taong hindi makahanap ng hanapbuhay. Sapagkat kung titigil ka sa paghahanap ng trabaho ay sadyang lalo ka hindi matatanggap o makahahanap ng trabaho.

07

Magrehistro sa PhilJobNet.

Siguraduhin mo na sagutin ang lahat ng mga kailangang sagutin na forms online.

Hangad namin dito sa PhilJobNet ang iyong tagumpay sa paghahanap ng trabaho. Ugaliin ang paggamit ng ating website upang matulungan ka sa iyong aplikasyon sa trabaho. Kung hindi mo nahanap ang trabaho ngayon, maaring ang Employer mismo din ang makahanap sa’yo basta ikaw ay miyembro ng PhilJobNet.