Hindi talaga madali makamit ang lakas ng loob sa paggawa ng isang bagay. Kailangan makuha mo ang kompyansa sa sarili bilang unang hakbang sa paghahanap ng trabaho.

Nakausap din namin ang isang matagal ng Company Driver at nakakuha tayo ng ilang mahahalagang bagay na dapat bigyan halaga kung nais mo din tumagal sa ganitong propesyon.

Tatalakayin natin ang mga ito:

00:24 Paano pataasin ang kompyansa upang makahanap ng trabaho
02:54 Panayam sa isang Company Driver
10:59 Quote for the Week (George Lucas)