May mga nagsasabi na kailangan na ang wikang ‘English’ ang gamitin ng isang sumasalang sa job interview. Mayroon din naman na nagpapayo na Tagalog o Filipino ang gamitin upang mas maihayag ang sarili. Sa aming pananaw, mas mabuting balansehin ang pagpaggamit ng wika base sa iyong kakayahan sa pagsagot. Dagdag pa dito ang mga dialekto na ginagamit sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas at dahil marami sa ating kababayan ang hindi lamang ‘English’ at Filipino ang alam na salita,  ang kanilang katutubong salita ang kanilang unang natutunang salita. Minabuti naming dito PhilJobNet na talakayin kung ano nga ba ang dapat gamitin na salita sa job interviews.

May mga job interviews na kailangan ang magsalita ka sa Ingles kapag tinanong ka ng interviewer ngunit mayroon din naman na Tagalog o Filipino ang tanong kaya naman mas mainam na gamitin ang Tagalog. Ngunit kailangan din na bihasa ka sa parehong wika dahil ito ang kadalasang ginagamit sa mga interview.

Kailan nga ba dapat magsalita ng Ingles?

Gumamit ng Ingles kung ang gamit na salita ng interviewer. Kailangan mo pumantay sa lebel ng nagtatanong sa iyo sa job interview. Maipapakita mo rin din dito na ikaw ay may kakayahan na mag salita ng Ingles at hindi upang magyabang lamang. Pagkakataon mo ito upang ipamalas ang iyong kaalaman at galing.  Halimbawa, may mga opisina na nangangailangan sumagot ng telepono gamit ang wikang Ingles o kaya naman ay may mga kliyente ang ibang kompanya na gamit ang ganitong salita. Kaya maghanda sa pag sagot sa wikang Ingles sa mga pagkakataon na kailangang gamitin ito.

Paano naman ang pagsalita ng Filipino?

Sa kabilang banda hindi kailangang pilitin mo ang pagsasalita ng Ingles kung hindi magiging maayos ang iyong mga sagot. Mas mabuti na gumamit ng Tagalog o Filipino upang makapagsalaysay ng maayos at mailahad ang lahat ng iyong nasasaisip at maipakita ang iyong angking galing. Hindi masamang magsalita sa ating sariling wika sa iyong mga job interviews, lalo na kung dito ka bihasa at dito mo mailalahad ng mabuti kung ano ang iyong mga saloobin. Dito mo rin malamang masasabi sa interviewer kung saan ka magaling at kung ano ang iyong maitutulong sa kompanyang nais pasukan.

Sa huli hindi mahalaga kung Ingles o Tagalog ang iyong gamiting salita maliban na lamang kung Ingles ang gagamitin mong salita sa araw-araw na pakikitungo sa mga kasama sa trabaho at mga kliyente. Ang mahalaga ay maisalaysay mo ng maayos ano iyong mga salooobin, iniisip at mga kayang gawin para sa organisasyon. Intindihan at pakinggang mabuti ang mga tanong ng interviewer upang makasagot ng tama sa wikang Ingles man o sa Filipino.