Hindi biro ang pagharap sa mga taong hindi mo kakilala. Lalo na kung tatanungin ka sa mga bagay tungkol sa trabaho na hindi mo pa nagagawa. Ito ang isang bagay na dapat na matutunan ng kahit sinong aplikante. Hindi lahat ay may lakas ng loob na magsalita at humarap sa mga interviewer. Pero kinakailangan na malagpasan ito upang ikaw ay makakuha ng trabaho.

Narito ang mga dapat na gawin upang malampasan ang takot na nararamdaman sa job interviews:

Laging tandaan, nasa isip mo lang ang takot

Nagsisimula sa iyong imahinasyon ang takot na iyong nararamdaman pagdating sa interview. Naiisip mo ang mga hindi magandang mangyayari kung tinatanong ka na. Baka mapahiya, mautal, magkamali ng isagot, o walang masabi kapag tinanong na ng interviewer. Kaya mabuti kung alam mo ang iyong mga abilidad at pagsasanay.

Alamin ang iyong kakayahan

Kilalanin mo ang iyong sarili, dapat na malinaw sa iyo kung anu-ano ang iyong mga kayang gawin, pinag-aralan, pinagsanayan at mga bagay na magagawa para sa kompanya. Kung magagawa mong alamin ang mga bagay na ito ay mawawala ang iyong takot dahil handa ka na at masasagot mo ng maayos ang mga itatanong sa iyo.

Isulat ang iyong mga takot

Bakit ka nga ba natatakot? Ito ba ay dahil sa kulang ang iyong kaalaman? Unang pagkakataon ba ito na maii-interview ka? Ano man ang dahilan kung bakit ka natatakot ay mabuting alamin mo ito at isulat. Hindi mo ito kailangang ipakita sa iba. Mas mabuting ikaw lamang ang nakakaalam nito upang hindi ka kutyain o masabihan ng hindi maganda. Sarilinin mo ang bagay na ito upang maging madali sa iyo ang paglalahad sa papel ng iyong mga takot.

Himayin ang kinatatakutan

Kailangan na alam mo kung ano ang iyong kinatatakutan, dahil kadalasan ay hindi mo ito nabibigyan ng sapat na pansin. Kaya mabuti na isulat mo kung ano ang iyong kinatatakutan.

Ano nga ba ang mga ito

Maaring takot ka dahil hirap magsalita ng ingles. Hindi ka sigurado sa iyong mga isasagot. O kulang ka sa kasanayan. Sa huli ay ikaw lamang talaga ang makasasagot nito. Humanap na isang lugar kung saan ka maaaring mag-isip at magsulat tungkol sa iyong kinatatakutan upang mas madali mo ito mapagtuunan ng pansin at magawan ng solusyon.

Ano nga ba ang masamang mangyayari kung hindi ako pumasa sa isang interview?

Isa lamang. Ang hindi ka lang makapasok sa kumpanya. Oo naghanda ka, gumising ng maaga para sa interview at gumastos ng pera upang makapunta sa opisina ng kumpanya. Ngunit walang ibang masamang mangyayari kung hindi ka papasa sa interview. Sa katunayan ay maari ka muling mag-apply sa kumpanya pagkatapos ng ilang buwan kung nais mo ulit subukan.

Tanggappin kinahinatnan ng iyong interview

Ang pagkabigo minsan ang dahilan kung bakit natatakot ka sa interview. Kung ikaw ay hindi papasa sa interview hindi ito ang katapusan. Napakaraming kompanya ang naghahanap ng tao. Kaya kung hindi ka pumasa, ang ibig sabihin lamang nito ay maaring hindi lang sapat ang iyong paghahanda kaya magsimula ka lamang ulit.

Simulan ang pag-aaral o pagsasanay

Upang maging panatag ang iyong loob sa mga interview, dibdibin mo ang iyong pagsasanay at pag-aralan ng mabuti ang lahat ng kailangan para sa trabaho na gusto mong pasukan. Kung nais mong mag pumasok bilang welder at wala ka pang alam masyado dito, magsanay ka. Maaring kumuha ng mga pagsasanay at may mga iba din na kursong libre sa TESDA. Ang hands-on training ang kailangan matutunan sa kahit anong bagong kasanayan.

Gumawa ng paraan upang hindi mangibabawa sa iyo ang takot, magsanay, paunlarin ang ang nalalaman at harapin ang takot upang mapagtagumpayan mo ang job interview. Ang sagot sa iyong takot ay ang iyong kompiyansa sa sarili pati na rin ang iyong kaalaman at abilidad. Nawa’y nakatulong sa iyo ang mga dapat na gawin kung natatakot sa interview. Kung ikaw ay handa na upang mas lumaki ang iyong pagkakataon na matanggap sa trabaho, magrehistro na sa PhilJobNet.gov.ph.